ประวัติศาสตร์ยังคงอยู่!! เปิดภาพ "พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท" ท้องพระโรงที่ "ขุนหลวงนารายณ์" ใช้เสด็จออกรับคณะราชฑูตฝรั่งเศส (ชมภาพ)

Publish 2018-03-29 12:07:58


 

           จากกรณีเมื่อคืนนี้ (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑) ฉากประวัติศาสตร์ในละครบุพเพสันนิวาส ที่คณะราชฑูตของฝรั่งเศสได้ถวายพระราชสาส์นของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แก่ ขุนหลวงนารายณ์ การส่งฑูตเข้ามาถวายพระราชสาสน์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สามประการคือ ต้องการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ต้องการชักจูงให้สมเด็จพระนารายณ์เข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์ ที่ "พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท" สำหรับพระที่นั่งองค์นี้ยังมีให้เห็นในปัจจุบัน ที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

              สำหรับ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จออกรับคณะราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๒๐๙ เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกรับคณะราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มียอดแหลมทรงมณฑป ศิลปกรรมแบบไทยผสมผสานกับฝรั่งเศส ประตูและหน้าต่างท้องพระโรงด้านหน้าทำเป็นรูปโค้งแหลมแบบฝรั่งเศส ส่วนตัวมณฑปด้านหลังทำประตูหน้าและหน้าต่างเป็นซุ้มเรือนแก้วฐานสิงห์แบบไทย ตรงกลางท้องพระโรงมีสีหบัญชร เป็นที่เสด็จออกเพื่อมีปฏิสันถารกับผู้เข้าเฝ้าในท้องพระโรงตอนหน้า

            ผนังภายในท้องพระโรงประดับด้วยกระจกเงา ซึ่งโปรดให้คนไปจัดซื้อมาจากประเทศฝรั่งเศส ดาวเพดานเป็นช่องสี่เหลี่ยมประดับลายดอกไม้ทองคำและแก้วผลึก ผนังด้านนอกพระที่นั่งตรงมณฑปชั้นล่าง เจาะเป็นช่องเล็กๆ รูปโค้งแหลมคล้ายบัว สำหรับตั้งตะเกียงในเวลากลางคืน เช่นเดียวกับที่ซุ้มประตูและกำแพงพระราชฐานชั้นกลางและชั้นใน ซึ่งมีช่องสำหรับวางตะเกียง ประมาณ 2,000 ช่อง

 

(ภาพวาดโดย นิโกลาส์ เดอ ลาร์เมสแซ็ง จิตรกรชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นภาพสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จออกรับคณะราชทูต เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๒๒๘ คณะผู้เข้าเฝ้าประกอบด้วย เชวาลิเยร์ เดอ โชมองต์ ราชทูตผู้แทนพระองค์ของพระเจ้าหลุยส์ ที่ ๑๔ (ท่านผู้นี้คือผู้ที่นำโกษาปานเดินทางไปฝรั่งเศส) พร้อมด้วยบาทหลวงสำคัญ ๓ รูป คือ บาทหลวงเดอชัวซี บาทหลวงกีย์ ตาชาร์ด และบาทหลวงเบนีน วาเชต์ เข้าเฝ้าและถวายพระราชสาส์นแด่สมเด็จพระนารายร์มหาราช ผู้ที่มอบคลานอยู่ที่พื้นคือ คอนสแตนติน ฟอลคอน หรือ เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ที่รับบทโดย หลุยส์ สก๊อต)

 

  

         ความโอ่อ่าและวิจิตรตระการตาของพระที่นั่งองค์นี้ คงจะมีมากกว่าพระที่นั่งองค์อื่นๆ ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เพราะใช้เป็นสถานที่ต้อนรับทูตชาวต่างประเทศและเจ้านายประเทศราช จึงได้ตกแต่งประดับประดาอย่างงดงาม ตามที่ชาวฝรั่งเศส บันทึกของชาวฝรั่งเศสกล่าวถึงพระราชวังนี้ว่า

"....นอกจากที่กรุงศรีอยุธยาแล้ว ไม่มีที่ใดงดงามเท่าที่นี่"

 

 

 

หลวงศรีมโหสถ กวีเอกในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้กล่าวพรรณนาความงดงามของพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ไว้ว่า

ดุสิตปราสาทสร้อย สมพุทธ
สูงเทริธารมารุต ช่อชั้น
พรหมพักตร์ฉัตรเฉลิมสุด เสาวภาคย์
นาคพะพานพลดหลั้น เลียบเลื้อยลงมา

นับเป็นการผสมผสานของช่างชาวตะวันตก ช่างหลวงไทย และช่างจากเปอร์เซียได้อย่างลงตัวงดงาม

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook Eddie Atsadang Yommanak

                           https://th.wikipedia.org/wiki/พระนารายณ์ราชนิเวศน์

เช่าพระคลิ๊กที่นี่ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน