ไทยออยล์ได้รับการับรองให้เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6