ประกาศ ปิดการเดินทางเข้าสู่ 3 จ.ชายแดนใต้ 25 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563

ประกาศ ปิดการเดินทางเข้าสู่ 3 จ.ชายแดนใต้ 25 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563

Publish 2020-03-26 12:36:29


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 บนเฟซบุ๊กนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประกาศผลการประชุมร่วมกับกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ผลสรุปให้ปิดการเดินทางเข้าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และรายละเอียดอื่นๆดังนี้
25 มี.ค. 2563 สรุปสั่งการจากการประชุม Shutdown เมือง กับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ผ่านระบบ vtc โดยมี รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(3) เป็นประธาน

1.ในพื้นที่ 3 จชต. ให้ใช้อำนาจ พรก.ฯ ปิดการเดินทางเข้ามาสู่พื้นที่ 3 จชต. และห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 25 มี.ค. จนถึง 30 เม.ย. มีรายละเอียดดังนี้

ปิดชายแดนทั้งหมด รวมถึงช่องทางธรรมชาติ ทุกช่องทาง อนุโลมให้คนไทยที่ตกค้างในประเทศมาเลเซีย เดินทางเข้าทางด่านตรวจสุไหงโก-ลก เท่านั้น โดยต้องผ่านการคัดกรองแล้วส่งรายละเอียดผู้เดินทางเข้าให้ตำบลปลายทาง ทำการกักตัวในบ้านของตนเองการปิดการเข้าออกทางถนน ปิดด่านควนมีด ด่านโต้นนท์ ด่านถาวรทั้ง 23 ด่าน จุดที่เคยตั้งเป็นจุดให้บริการประชาชนห้วงเทศกาล จุดตรวจหน้าฐานฯ และจุดตรวจบนเส้นทางที่เข้าสู่พื้นที่เมือง ทั้งนี้การอนุญาตให้รถคันใดผ่านเข้าออก ให้อยู่ในดุลพินิจของ จนท.ที่ด่านน้ันๆ ซึ่งแต่ละด่านจะต้องมี จนท.ทุกฝ่ายร่วมกัน โดยให้ จนท.ตร. เป็นหน่วยหลัก สำหรับรถส่งของ รถส่งอาหาร ให้ผ่านด่านได้โดยมีการคัดกรอง

ชป.จรยุทธ์ ขอให้ขึ้นมาตั้งจุดตรวจเส้นทางในภูมิประเทศ แจ้งประชาชนไม่ให้เดินทางโดยไม่จำเป็น ให้อยู่ในดุลพินิจของ หน.ชป.

2.ไม่ละเว้นการระวังป้องกันตนเอง

3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็น ชี้ให้เห็นว่าใน 3 จชต. มีการแพร่ระบาดสูง โดย จนท. จะต้องชี้แจงประชาชนด้วยความละมุนละม่อม ต้องเข้าใจว่าเมื่อประชาชนถึงจำกัดเสรีในการเคลื่อนที่ย่อมจะแสดงออกถึงความไม่พอใจ จึงควรระมัดระวังการกระทบกระทั่งกับประชาชน

4.ให้ทำความเข้าใจกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา เพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจต่อไป

5.มาตรการการใช้อาวุธ ให้ใช้อาวุธเมื่อมีความจำเป็นจริงๆเท่านั้น ที่ด่านตรวจ/จุดตรวจ จนท.ที่ทำการตรวจ ควรพกพาเฉพาะปืนพก โดยจัดชุดระวังป้องกัน รปภ.โดยรอบ

6.เน้นย้ำ จนท. ผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจความมุ่งหมายอย่างถ่องแท้

ความมุ่งหมายของการปฏิบัติเพื่อสร้างความยุ่งยากให้ประชาชนในการเดินทาง เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค

 

 

ขอบคุณ สุชาดา พันธ์นรา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์