ราชกิจจาฯให้ขรก.พลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯให้ขรก.พลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง

Publish 2019-06-06 13:21:34


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมบังคับคดี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
เพื่อไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

 บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศ เรียกคืนเครื่องราชฯ จาก 2 บุคคล

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;