กรมควบคุมโรค เตือนปี 62 ต้องระวังโรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคไข้เลือดออก เป็นพิเศษ

กรมควบคุมโรค เตือนปี 62 ต้องระวังโรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคไข้เลือดออก เป็นพิเศษ

Publish 2018-12-14 17:33:42


กรมควบคุมโรค พยากรณ์ ปี 2562 ต้องระวังพิเศษ 3 โรค กับ 1 ภัยสุขภาพ วอนประชาชนร่วมมือกันเฝ้าระวัง ป้องกันต่อเนื่อง ชี้หากปล่อยปะอาจทำผู้ป่วยพุ่งสูงได้ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของการเกิดโรค และออกพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในปี 2562 เพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวัง ป้องกัน
 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้วิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังต่างๆ ด้วยวิธีอนุกรมเวลา วิเคราะห์จำนวนและช่วงเวลาการเกิดโรคต่างๆ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของการเกิดโรค และออกพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในปี 2562 เพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวัง ป้องกัน

 

 

โดยคาดว่าในปี 2562 มี 3 โรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี และคาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงเกือบ 180,000 ราย
 

ส่วนภัยสุขภาพที่สำคัญ ยังคงเป็นการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ หัวใจสำคัญในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพดังกล่าวคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

  

โดยเฉพาะประชาชน เหมือนในปี 2561 นี้ ที่หลายโรคสามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดี เช่นโรคไข้เลือดออก ที่ประชาชนตระหนักรู้และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่งในปี 2562 ก็ยังคงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันควบคุมป้องกันโรคต่อเนื่อง

 

 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจจับ คัดกรองโรคและภัยสุขภาพ เตรียมพร้อมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) รวมถึงการตอบโต้โรคและภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สมิตา ขุมทรัพย์

;