งามไส้!!! พ่อค้าจีนหัวหมอ หวังจดทะเบียน "หมอนทอง" เป็นลิขสิทธิ์ของตัวเอง ก่อนพาณิชย์ส่งหนังสือท้วง ประกาศให้โลกรู้!!!

งามไส้!!! พ่อค้าจีนหัวหมอ หวังจดทะเบียน "หมอนทอง" เป็นลิขสิทธิ์ของตัวเอง ก่อนพาณิชย์ส่งหนังสือท้วง ประกาศให้โลกรู้!!!

Publish 2018-03-29 14:38:10


จากกรณีที่มีผู้ประกอบการในจีนได้นำคำว่า ‘หมอนทอง’ หรือภาษาจีน ‘จินเจิ่นโท’ ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทำให้เกิดความกังวลเรื่องการใช้คำว่าจินเจิ่นโทเป็นส่วนหนึ่งของชื่อแบรนด์หรือระบุบนบรรจุภัณฑ์ เพราะอาจจะเป็นประเด็นให้เกิดการฟ้องร้องได้นั้น ทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยว่าได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ CTMO เพื่อแสดงข้อกังวลในการรับจดทะเบียนคำว่าหมอนทองเป็นเครื่องหมายการค้าในจีน เพราะถือเป็นคำที่เล็งเห็นถึงคุณลักษณะของสินค้าที่ยื่นขอโดยตรงและทราบโดยทั่วไปว่าหมอนทองเป็นชื่อพันธุ์ทุเรียนของไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จึงไม่อาจจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในจีนได้  

 
ขณะนี้พบว่ามีผู้ประกอบการจีนหลายรายนำคำว่า ‘หมอนทอง’ ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรายการสินค้าหลายจำพวก โดยเฉพาะรายการสินค้าจำพวกผลไม้อบแห้งและทุเรียนอบแห้ง ทั้งนี้ทางการไทยยังขอความร่วมมือทางการจีนให้ข้อมูลด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าและร่วมกันหาแนวทางป้องกันไม่ให้บุคคลใดถือครองสิทธิ์ในคำว่าหมอนทองเป็นเครื่องหมายการค้า เนื่องจากอาจส่งผลกระทบในอนาคตเมื่อผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าไทยมายังประเทศจีน

 กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งว่าได้สอบถามสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง ขณะนี้ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการไทยในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ประสานงานเพื่อขอข้อมูลทางการค้าของผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกรายการสินค้าทุเรียนหมอนทองไปจีนแล้ว จากการตรวจสอบจากเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์พบว่า ประเทศไทยส่งออกสินค้าประเภทผลไม้สด ผลไม้แช่เย็น ผลไม้แช่แข็ง และผลไม้อบแห้ง ไปที่ประเทศจีน ปี 2560 มูลค่า 2.2 หมื่นล้านบาท ขณะที่ยอดส่งออกเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2561 พบว่าส่งออกได้กว่า 2.7 พันล้านบาท สำหรับทุเรียนนั้น ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปแบบทุเรียนสด แม้ส่วนที่เป็นสินค้าแปรรูปจะยังไม่มากนัก แต่ถือว่ามีศักยภาพในการทำตลาด หากเกิดประเด็นเรื่องข้อจำกัดในการใช้คำว่าหมอนทอง หรือจินเจิ่นโท อาจจะส่งผลกระทบกับความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้งที่ทุเรียนหมอนทองมีชื่อเสียงจากประเทศไทย

 

 

 

 

ขอบคุณ  THE STANDARD
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม

;