ดร.ณัฐนันท์ พิทักษ์พระพุทธศาสนา ต่อสู้ อ.อ้อย เตโช พ่ายไม่เป็นท่า หลังศาลพิพากษายกฟ้อง!!

"ดร.ณัฐนันท์" พิทักษ์พระพุทธศาสนา ต่อสู้ "อ.อ้อย เตโช" พ่ายไม่เป็นท่า หลังศาลพิพากษายกฟ้อง!!

Publish 2018-12-23 13:58:52


 

            จากกรณีที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก จากกรณีของอาจารย์อ้อย อัจฉราวดี วงศ์สกล เจ้าสำนักเตโชวิปัสสนา กับประเด็นที่เธอออกมาบอกว่า ไม่ได้ออกบวชก็สามารถบรรลุธรรมได้ และได้อ้างตัวว่า เป็น "ฆราวาสบรรลุธรรม" ต่อมาก็ได้มีอดีตลูกศิษย์ของ อาจารย์อ้อย เตโช ได้นำเอาภาพต่างๆ มาเผยแพร่ และอาจารย์อ้อยก็ได้ประกาศฟ้องศาลดำเนินคดีแก่ อดีตศิษย์ ว่าหมิ่นประมาทและทำให้เสียชื่อเสียง 

 

         ล่าสุดศาลได้ยกฟ้อง ตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง โดยให้เหตุผลว่า คดีไม่มีมูลเนื่องจากเป็นการวิจารณ์เรื่องคำสอนและหนังสือที่สำนักเตโชวิปัสสนาเขียน

 

         โดยที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากนั้น คือการกล่าวอ้างว่าเป็น ฆราวาสบรรลุธรรม รวมไปถึงเนื้อหาในหนังสือ "ฆราวาสบรรลุธรรม" ที่มีการกล่าวอ้างว่า ได้รับบัญชามาจากพระพุทธเจ้ามาถึงอาจารย์อ้อย ให้เขียนหนังสือ ฆราวาสบรรลุธรรม และตัวอาจารย์อ้อย สามารถสื่อจิตกับสมเด็จโต และหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้ 

 

  

          โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผู้ใช้เฟสบุ๊ค Jaruvat Chanposri ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ศาลได้ยกฟ้อง คดีที่เจ้าสำนักเตโชฯ ได้ฟ้องหมิ่นประมาทแก่อดีตลูกศิษย์ โดยมี ดร.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ อาสามาเป็นทนายในการต่อสู้คดีของอดีตลูกศิษย์ ที่ถูกเจ้าสำนักใหญ่ ฟ้องหมิ่นประมาท โดยระบุข้อความว่า

 

 

         ศาสนาพุทธเราจะดำรงคงอยู่ได้นั้นส่วนหนึ่งก็ย่อมด้วยมีผู้ไม่ยอมต่อสิ่งที่ไม่ใช่และต่อสู้ด้วยความความถูกต้องยุติธรรมเป็นหลักจึงอาจสามารถทำให้พระสัทธรรมแห่งองค์พระชินสีห์ดำรงยืนยงคงถ้วน ๕ พันวัษษากาลได้

        ผมขึ้นต้นเช่นนี้เพราะตั้งใจจะประกาศเกียรติคุณของท่าน ดร.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐหรือที่เรียกกันในวงการว่าครูนัท หนอนพระไตรปิฎก ซึ่งเธอผู้นี้เข้ามาอาสาเป็นทนายในการต่อสู้คดีของผู้ที่ถูกเจ้าสำนักใหญ่ฟ้องร้องดำเนินคดีแน่นอนว่าหากไม่มีครูนัทเข้ามาช่วยแล้ว ภาพของข่าวอาจจะไม่มีอย่างนี้แน่นอน ซึ่งงานนี้กล่าวได้ว่า ดร.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐได้ทำคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้พระพุทธศาสนาเป็นบุคคลตัวอย่างที่ควรได้รับการยกย่องจากสังคม

 

 

ดังนั้นก่อนอื่นมาลองทำความรู้จักว่าครูนัทท่านนี้จบการศึกษาอะไรมาและมีทัศนะคติต่อวิชาชีพของเธออย่างไร

      ดร.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ จบการศึกษา นบ.,นบท.,นม. เมื่อจบการศึกษาแล้วก็ไม่เคยคิดจะประกอบวิชาชีพอื่นนอกจาก "ครูสอนกฎหมาย" ปัจจุบันเป็น "ครูสอนกฎหมาย" ให้กับนักศึกษานิติศาสตร์ระดับปริญญาตรี สิ่งที่ครูนัทตั้งความปรารถนาที่สุดคือ ให้ทุกๆ คนในสังคม รู้จักวิธีคิด เหตุและผล ไม่ตกเป็นเครื่องมือ และไม่ถูกผู้รู้กฎหมายรังแก เคารพกฎหมาย ไม่รังแก กระทบผู้อื่นด้วยกาย วาจา เพราะเหตุไม่รู้ว่าการกระทำอย่างใดผิดกหมาย

 

 

          ในปัจจุบันครูนัทได้ทำหน้าที่ให้ความรู้ไม่เฉพาะกับข้อกฏหมายแต่ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎก พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ผู้ใคร่รู้หรือผู้ที่ติดขัดสงสัยได้กระจ่างมานักต่อนัก แม้ผู้เขียนเอง(ทิพยจักร)ก็ยังได้ความรู้ในการอธิบายพระไตรปิฎก พระบาลี พระธรรมจากครูนัทด้วยเช่นกัน  นอกจากผลงานสดๆร้อนๆในการสู้คดีให้กับผู้ที่ถูกเจ้าสำนักใหญ่ฟ้องร้อง จนเกิดการพิพากษายกฟ้องดังกล่าวนั้น ครูนัทท่านนี้ยังทำหน้าที่ไขความกระจ่างในประเด็นการแปลบาลีผิดๆ การอธิบายธรรมผิดๆของสำนักพุทธวจนอีกด้วย

          ผมเองได้ติดตามผลงานของท่าน ดร.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐมาประมาณสามปีและในปัจจุบันก็มีโอกาสได้พูดคุยจึงยิ่งเห็นความสามารถ ความกล้าหาญ สติปัญญา และรู้สึกจากใจจริงๆว่า ท่านดร.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐหรือครูนัทหนอน พระไตรปิฏกท่านนี้ควรที่ได้รับการยกย่องโดยแท้

ขอพวกเราร่วมอนุโมทนาสาธุการเป็นกำลังใจให้คนดีๆเช่นนี้ด้วยกันนะครับ

 

 

 

 

             โดยรายละเอียดระบุว่า พิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์ชั้นไต่สวนข้อมูลฟ้อง เห็นว่าข้อความที่โจทก์ระบุว่า จำเลยเขียนตามเอกสารหมาย จ. ๕ ในส่วนที่ระบายสีเขียว จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ ต้องพิจารณาถึงความรู้สึกของวิญญูชนทั่วๆไป เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่า ข้อความที่กล่าวนั้น ถึงขั้นที่ทำให้ผู้ถูกหมิ่นประมาทน่าเสียชื่อเสียง บุคคลอื่นดูหมิ่นเกลียดชังหรือไม่ มิใช่พิจารณาตามความรู้สึกของผู้ที่ถูกกล่าวถึง แต่ฝ่ายเดียว และจะพิจารณาแต่เพียงถ้อยคำเฉพาะส่วนใดแยกเป็นส่วนๆ ไม่ได้ เมื่อพิจารณาภาพรวมรายละเอียดของข้อความทั้งหมดตามเอกสารหมาย จ.๕ ลักษณะของกระทู รวมทั้งประเด็นปัญหาและเป้าหมายที่ผู้กล่าวเขียนต้องการจะสื่อถึงผู้อ่านประกอบกัน เห็นว่าข้อความทั้งหมกเป็นการแสดงความคิดเห็นและระบายความรู้สึกของจำเลยที่มีต่อโจทก์ ที่สืบเนื่องมาจากหนังสือและวิจารณ์หลักคำสอนซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อ ไม่ใช่สิ่งที่ชี้ชัดยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องถูกผิด กรณีจึงหาใช่เป็นการใส่ความให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังไม่ ไม่เป็นหมิ่นประมาท คดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง./

 

  

             ทั้งนี้เมื่อวานนี้ ดร.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ ทนายจำเลยคดีนี้ ได้ออกมาชี้แจ้งถึงกรณีอาจารย์อ้อย อัจฉราวดี เจ้าสำนักเตโชฯ ซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องคุณเกศรา อดีตศิษย์ ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ และศาลพิพากษายกฟ้องในศาลชั้นต้น ผ่านเฟสบุ๊ค ดร.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ โดยระบุข้อความว่า

 

 

           กรณีคดีคุณอ้อยอัจฉราวดี ซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องคุณเกศรา ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ขณะนี้กำลังอยู่ในความสนใจ ของพวกเราชาวพุทธหลายๆท่าน และสื่อมวลชนอีกหลายสื่อ ซึ่งมีการทำข่าวถึงการยกฟ้องของศาลชั้นต้น ในฐานะทนายจำเลยคดีนี้ นัทขอชี้แจง ให้ทราบว่า คดียังไม่ถึงที่สุดนะคะ ฝ่ายโจทก์อาจจะอุทธรณ์ได้ ซึ่งเราคงต้องรอฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่ง หรือถ้าโจทก์ไม่อุทธรณ์ คดีก็จะถึงที่สุดเมื่อสิ้นระยะเวลาอุทธรณ์ เนื่องจากคดีนี้อยู่ในความสนใจของผู้คนจำนวนมาก ซึ่งร่วมแสดงความยินดีกับพี่เกศรา และแสดงมุทิตาในการปฏิบัติหน้าที่ของนัท จนขยายถึงการติดตามของสื่อมวลชน เพื่อไม่ให้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน นัทขออนุญาตอธิบายที่แจ้งไว้ตามนี้นะคะ

 

ส่วนที่ถามกันมาเรื่องจะมีการฟ้องกลับหรือไม่ หรือมีคดีอื่นอีกหรือไม่ที่นัทดูแลอยู่ ขอแยกตอบตามนี้นะคะ

1. ยังมีคดีอื่นที่นัทดูแลอยู่อีก แต่ไม่สามารถให้รายละเอียดได้ เนื่องจากนัทยังไม่ได้รับอนุญาตจากลูกความ จะเป็นการผิดมรรยาททนายความ และอาจมีผลถึงรูปคดี จึงยังขอไม่พูดอะไรนะคะ

2. การฟ้องกลับในคดีที่ยกฟ้องนี้ นัทได้รับมอบหมายแต่ยังศึกษารูปคดีค่ะ ส่วนการฟ้องในคดีอื่นอีกก็มีค่ะ คดียังอยู่ระหว่างรอการไต่สวนมูลฟ้อง ซึ่งทั้งนัทและทั้งลูกความนัทยังแจ้งอะไรไม่ได้

 

 

          จึงขอให้ร่วมแสดงความยินดีกันในเบื้องต้นให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏ นัทมีหน้าที่เพียงทำความจริงให้ปรากฏ ตามความรู้ความสามารถทั้งทางพระไตรปิฎก พระธรรมวินัย และกฎหมายเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนในความขัดแย้งแต่อย่างใด ขอบพระคุณที่ติดตาม และให้ความสนใจค่ะ กระบวนการยุติธรรมจะนำความจริงให้ปรากฏในไม่ช้านี้เอง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟสบุ๊ค Jaruvat Chanposri

                          เฟสบุ๊ค ดร.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน