อัศจรรย์! “คาถาย่นย่อระยะทาง” จากเรื่องเล่าพระอินทร์นำทางพระเถระตาบอดให้ถึงที่หมายเพียงชั่วอึดใจ  “หลวงพ่อจรัญ” เคยใช้เห็นผลมาแล้ว?!

อัศจรรย์! “คาถาย่นย่อระยะทาง” จากเรื่องเล่าพระอินทร์นำทางพระเถระตาบอดให้ถึงที่หมายเพียงชั่วอึดใจ “หลวงพ่อจรัญ” เคยใช้เห็นผลมาแล้ว?!

Publish 2018-04-11 06:48:25


สะหัสสะเนตโต เทวินโท เทวะรัชชะ สิรีธะโร สังขิปิตะ วานะตัง มัคคัง ขิปปัง สาวัตถิ มาคะมิ คาถาย่นย่อระยะทาง  อีกหนึ่งพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีที่มาจาก อรรถกถาธรรมบท ยมกวรรค เรื่องพระจักขุปาลเถระ  www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=11&p=1

อันว่าด้วยเรื่องราวของพระจักขุปาล พระเถระผู้ตาบอด ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ในครั้งหนึ่งท่านจะเดินทางกลับเมืองสาวัตถี  โดยมีสามเณรช่วยเหลือท่านด้วยการจูงไม้เท้าพาท่านเดินทาง หากแต่ระหว่างทางสามเณรนั้นได้กระทำผิดศีลได้เสียกับหญิงชาวบ้าน  เมื่อพระเถระทราบเรื่องจึงไม่ยอมให้สามเณรนำทาง

ขณะเดียวกันอาสนะของพระอินทร์ ที่เรียกว่า แท่นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ได้เกิดความร้อนขึ้นมา นั่นแสดงว่า เกิดเหตุเดือดร้อนที่โลกมนุษย์  พระอินทร์จึงได้ทอดพระเนตรลงมายังโลกมนุษย์และเห็นเหตุการณ์นี้ ท่านจึงใช้อิทธิฤทธิ์จำแลงกายมาช่วยเหลือพระจักขุปาลเถระ เพื่อพากลับยังเมืองสาวัตถี ด้วยการย่นย่อระยะทาง โดยใช้ใช้เวลาเพียงชั่วอึดใจเดียวเท่านั้น จึงเป็นที่มาของคาถาย่นย่อระยะทางที่ครูบาอาจารย์หลายท่านใช้กันในปัจจุบัน เพื่อให้ถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและปลอดภัย    โดยหนึ่งในนั้นคือ “หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม” วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี พระวิปัสสนากรรมฐานที่สาธุชนให้ความเคารพศรัทธาอย่างกว้างขวาง ท่านก็เคยใช้คาถาย่นย่อระยะทางจนสำเร็จผลมาแล้ว โดยปรากฎเหตุการณ์นี้ใน หนังสือธรรมนิยาย เรื่อง สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ของสุทัสสา อ่อนค้อม ซึ่งหลวงพ่อจรัญท่านใช้คาถานี้ย่นย่อระยะทางที่ประเทศศรีลังกา ( ท่านผู้สนใจสามารถอ่านเรื่องเล่าฉบับเต็มได้ในหนังสือดังกล่าว โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์  https://www.sudassa.com/main.php)

ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้สาธุชนจำนวนไม่น้อยที่เคารพศรัทธาหลวงพ่อจรัญ ได้นำคาถาย่นย่อระยทางมาบริกรรมในเวลาที่เร่งรีบและหลายคนก็เชื่อว่าเกิดผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็มีเคล็ดความเชื่อว่า อย่าใช้พร่ำเพรื่อ ให้ใช้ในเวลาที่เร่งรีบเท่านั้น

คาถาย่นย่อระยะทาง

สะหัสสะเนตโต เทวินโท เทวะรัชชะ สิรีธะโร สังขิปิตะ วานะตัง มัคคัง ขิปปัง สาวัตถิ มาคะมิ

คำแปล…. ท้าวสหัสนัยจอมเทพ ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าแห่งเทวดา ได้ย่นระยะทางนั้น ได้มาสู่เมืองสาวัตถีแล้วโดยพลัน

ขณะเดียวกันคาถาย่นย่อระยะทาง ยังปรากฏเป็นคาถาที่ “หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า”  ใช้ในการเดินทางให้ราบรื่นและปลอดภัย เรียกว่า “คาถาอินทร์ตก”  

อย่างไรก็ดี การจะสวดภาวนาคาถาย่นย่อระยะทางให้เกิดผลก็ย่อมต้องใช้ทั้งความศรัทธา มีสมาธิ และใช้ในเหตุการณ์ที่สามารถเป็นไปได้ ในเวลาที่เร่งรีบเท่านั้น

 

 

 

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก :  อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑ ธัมมปทัฏฐกถา   อรรถกถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบท     เรื่องพระจักขุปาลเถระ  www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=11&p=1

และกระทู้ในเว็บไซต์พลังจิต https://palungjit.org/threads/คาถาย่นระยะทาง.90581/

เครดิตภาพ : Napapawn และ www.dhammajak.net

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน