อานิสงส์สูงล้น!! "๑๒ วิธีสร้างบุญ บารมี ให้ตัวเอง" หากปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีสุขทั้งครอบครัว เจ้ากรรมนายเวรให้อภัย..

Publish 2017-06-08 12:04:24


ในปัจจุบันชีวิตเรานั้นมีปัญหา มีอุปสรรคเข้ามาอย่างมากมาย เราผู้ที่เป็นมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีแต่การแบ่งแย่ง มีการแข่งขัน การต่อสู้ แน่นอนบางคนท้อแท้ อยากจะตัดทางโลกเข้าหาธรรมะดูบ้าง การเข้าวัดทำบุญทำจิตใจให้สงบถือเป็นอีกทางเลือกที่นอกจากเราจะได้บุญแล้ว สิ่งที่ได้ตามมาคือความสงบและมีสติ

12 วิธีสร้างสุขเสริมบารมีให้กับตัวเอง

1. นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 15 นาที(หรือ เดินจงกรมก็ได้) อานิสงส์ที่ได้ คือ

- เพื่อสติ ปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า

- เพื่อจิตใจ ที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ ง่าย

- จิตจะรู้วิธี แก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ

- ชีวิตจะเจริญ รุ่งเรืองไม่มีวันอับจน

- ผิวพรรณ ผ่องใส สุขภาพกายและ จิตแข็งแรง

- เจ้ากรรมนาย เวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล

2. สวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละ ครั้งก่อนนอน อานิสงส์ที่ได้ คือ

- เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

- ชีวิตหน้าที่ การงานเจริญก้าวหน้า

- เงินทองไหลมา เทมา แคล้วคลาดจาก อุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว

- แนะนำพระคาถา พาหุงมหากา , พระคาถาชินบัญชร ,พระคาถายอด พระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นต้น เมื่อสวด เสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง

3. ถวายยารักษาโรคให้วัด , ออกเงินค่า รักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์ อานิสงส์ที่ได้ คือ- ก่อให้เกิด สุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัว โรคที่ไม่หาย จะทุเลา

- สุขภาพกายจิต แข็งแรง อายุยืนทั้ง ภพนี้และภพหน้า

- ถ้าป่วยก็จะ ไม่ขาดแคลนการรักษา4. ทำบุญตักบาตรทุกเช้า อานิสงส์ที่ได้ คือ

- ได้ช่วยเหลือ ศาสนาต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ขาดแคลน อาหาร

- ตายไปไม่หิว โหย อยู่ในภพที่ ไม่ขาดแคลน ข้าวปลาอาหาร อุดมสมบูรณ์

5. ทำหนังสือหรือสื่อต่างๆเกี่ยวกับธรรมะ แจกฟรีแก่ผู้คนเป็นธรรมทาน อานิสงส์ที่ได้ คือ

- เพราะธรรมทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง ผู้ให้ธรรม จึงสว่างไปด้วยลาภยศ

- สรรเสริญ ปัญญา และบุญบารมี อย่างท่วมท้น เจ้ากรรมนาย เวรอโหสิกรรมให้

- ชีวิตจะเจริญ รุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน

6. สร้างพระถวายวัด อานิสงส์ที่ได้ คือ

- ผ่อนปรนหนี้ กรรมให้บางเบา ให้ชีวิต เจริญรุ่งเรือง

- สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดจาก อุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวเป็น สุข

- ได้เกิดมา อยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนาตลอดไป

7. แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพราหมณ์หรือบวชพระ อย่างน้อย 9 วันขึ้นไป อานิสงส์ที่ได้ คือ

- ได้ตอบแทนคุณ พ่อแม่อย่างเต็มที่

- ผ่อนปรนหนี้ กรรมอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวร

- สร้างปัจจัย ไปสู่นิพพานในภพต่อๆไป ได้เกิดมา อยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนา จิตเป็นกุศล

8. บริจาคเลือดหรือร่างกาย อานิสงส์ที่ได้ คือ

- ผิวพรรณ ผ่องใส สุขภาพแข็ง แรง ช่วยต่ออายุ

- ต่อไปจะมีผู้ คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก เทพยดาปกปัก รักษา ได้เกิดมามี ร่างกายที่งดงามในภพหน้า ส่วนภพนี้ก็ จะมีราศีผุดผ่อง9. ปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อย สัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ อานิสงส์ที่ได้ คือ

- ช่วยต่ออายุ ขจัด อุปสรรคในชีวิต

- ชดใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยกินเข้าไป ให้ทำ มาค้าขึ้น

- หน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัด ชีวิต ที่ผิดหวังจะค่อยๆฟื้นคืนสภาพที่สดใส

- เป็นอิสระ

10. ให้ทุนการศึกษา,บริจาค หนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆ, อาสาสอน หนังสือ อานิสงส์ที่ได้ คือ

- ทำให้มีสติ ปัญญาดี ในภพต่อๆไปจะ ฉลาดเฉลียวมีปัญญา

- ได้มีโอกาส ศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้ สติปัญญา สมบูรณ์พร้อม

11. ให้เงินขอทาน , ให้เงินคนที่ เดือดร้อน(ไม่ใช่การให้ยืม) อานิสงส์ที่ได้ คือ

- ทำให้ เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ตก ทุกข์ได้ยาก

- เกิดมา ชาติหน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สิน ความ ยากจนในชาตินี้จะทุเลาลง

- จะได้ เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน

12. รักษาศีล 5 หรือศีล 8 อานิสงส์ที่ได้ คือ

- ไม่ต้องไป เกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรก

- ได้เกิดมา เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ ชีวิตเจริญ รุ่งเรือง

- กรรมเวรจะไม่ ถาโถม ภัยอันตราย ไม่ย่างกราย เทวดานางฟ้า ปกปักรักษา

ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพ และที่มาข้อมูล http://horoscope.sanook.com/
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี