แลกเปลี่ยนกันและกัน!! กองทัพเรือไทย-ออสเตรเลีย เข้าร่วมฝึกผสม AUSTHAI 2017  Gripen-Saab ทอ.ร่วมฝึกด้วย แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของ2ประเ‬ทศ!!

แลกเปลี่ยนกันและกัน!! กองทัพเรือไทย-ออสเตรเลีย เข้าร่วมฝึกผสม AUSTHAI 2017 Gripen-Saab ทอ.ร่วมฝึกด้วย แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของ2ประเ‬ทศ!!

Publish 2017-05-23 14:11:32

          พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย Commodore Christopher Smith, CSM, RAN Commander Surface Force เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม AUSTHAI 2017 ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

          โดยมีคณะนายทหาร ข้าราชการทหารเรือไทยและทหารเรือออสเตรเลีย เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม AUSTHAI เป็นการฝึกระดับทวิภาคี (BILATERAL) ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือออสเตรเลีย ในทุก ๆ วงรอบ 2 ปี ในอดีตที่ผ่าน กองทัพเรือทั้งสองประเทศได้เคยฝึกร่วมกันมาแล้วหลายครั้ง ภายใต้ชื่อการฝึกผสมต่าง ๆโดยการฝึกผสมครั้งแรกเป็นการฝึก ผสมระหว่างกองทัพเรือไทยกับออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ สหราชอาณาจักร ภายใต้ชื่อการฝึกผสม ANZUK (ซึ่งย่อมาจาก AUSTRALIA-NEWZEALAND-UNITED KINGDOM)            ต่อมาในปี 2520 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการฝึกผสมระหว่าง 2 ประเทศภายใต้รหัสการฝึก AUSSIAM ต่อมาในปี 2534 ได้เปลี่ยนชื่อรหัสการฝึกเป็น AUSTHAI 91 และดำเนินการฝึกผสมมาทุกปี

            จนถึงปี 2540 กองทัพเรือออสเตรเลีย เสนอขอทำการฝึกผสม AUSTHAI ในวงรอบปีเว้นปีและต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และดำรงความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือออสเตรเลียให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุกสาขาการปฏิบัติการทางเรือ โดยเฉพาะสาขาการปราบเรือดำน้ำซึ่งเป็น CORE BUSINESS ของกองเรือฟริเกตที่ 1  นอกจากนี้ ยังมีการฝึกยิงเป้าพื้นน้ำด้วยปืนใหญ่เรือต่อเป้าหินฉลาม การเข้าตรวจค้น และจับกุมเรือต้องสงสัย การฝึกทัศนะสัญญานต่างๆ รวมไปถึงการฝึกความชำนาญของนายทหารยามเรือเดินในการนำเรือในสถานการต่าง ๆ

 

           โดยในปีนี้ กองทัพเรือ โดยกองเรือฟริเกตที่ 1 ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องบินแบบ SAAB JAS-39 GRIPEN จากกองบิน 7 กองทัพอากาศ มาร่วมการฝึกการป้องกันภัยทางอากาศ จึงนับเป็นการบูรณาการการฝึกร่วมผสมระหว่างเหล่าทัพ และกองทัพของมิตรประเทศที่จะได้รับผลสัมฤทธิ์จากการฝึกที่ดียิ่งๆ ขึ้น โดยในห้วงวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เรือหลวงสุโขทัย ซึ่งเป็นเรือในหมู่เรือฝึกผสมกับมิตรประเทศและร่วมงาน IMDEX ASIA 2017 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในช่วงเดินทางกลับประเทศไทยเส้นทางฐานทัพเรือชางงี ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ - ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ทำการฝึกผสม PASSEX กับเรือ HMAS.BALLARAT โดยทำการฝึกป้องกันภัยทางอาากศให้กับกระบวนเรือ การฝึกการติดต่อทางทัศนสัญญาณ และการฝึกประกอบกำลัง


         พลเรือตรี โฆสิต ฯ กล่าวว่า กำลังทางเรือเข้าร่วมฝึก ประกอบด้วย เรือหลวงคีรีรัฐ และ เรือหลวงสุโขทัย เฮลิคอบเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบที่ 1 (S-70B) เฮลิคอปเตอร์ ลำเลียง แบบที่ 2 (BELL 212) โดยมี นาวาเอกสุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก ส่วนกองทัพเรือออสเตรเลีย ได้จัดกำลังทางเรือเข้าร่วมฝึกประกอบด้วย HMAS.BALLARAT พร้อมเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบ SH-60R และเครื่องบิน AP-3C ของกองทัพอากาศออสเตรเลีย โดยจะทำการระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2560

        ผลที่จะได้รับจากการฝึกครั้งนี้คือกองทัพเรือทั้งสองชาติจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการฝึก และการปฏิบัติทางเรือสู่ความมีมาตรฐาน (STANDARD NAVY) รวมไปถึงการพัฒนาส่งเสริมให้กำลังพลมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือในการเป็น PROFESSIONAL NAVY ต่อไป

 

 

ที่มาจาก : FB : Wassana Nanuam


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน