เปิด 10 หนังสั้นเยาวชนชายแดนใต้ "ขัดกันฉันมิตร" สะท้อนมุมมองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางความแตกต่าง

Publish 2017-05-14 09:35:59

               อุทยานการเรียนรู้ยะลา ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร จัดกิจกรรมเดินสายฉายหนัง นำผลงานหนังสั้น "ขัดกันฉันมิตร" 10 ทีมเยาวชนชายแดนใต้ จัดฉาย เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง ลดความหวาดระแวงและความขัดแย้ง นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

               วันนี้ (13 พ.ค. 60) อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park YALA) ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมเดินสายฉายหนัง : หนังสั้นทักษะวัฒนธรรมผลงานเยาวชน หัวข้อ "ขัดกันฉันมิตร" ที่ห้องฉายภาพยนตร์ อุทยานการเรียนรู้ยะลา เทศบาลนครยะลา เพื่อเผยแพร่หนังสั้นผลงานเยาวชน 4 จังหวัดภาคใต้ ต่อสาธารณะ เปิดประเด็นการพูดคุยเรื่องทักษะวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการสื่อสารความคิดเห็น ความรู้สึก และมุมมองต่อสถานการณ์การใช้ชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี รศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์ คณะกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรู้ TK Park YALA เป็นประธานเปิดกิจกรรม               สำหรับกิจกรรมเดินสายฉายหนัง เป็นโครงการทักษะวัฒนธรรม ดำเนินงานโดยศูนย์ข่าวสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเปิดพื้นที่เรียนรู้ ทำความเข้าใจ วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อลดอคติและความหวาดระแวง อันนำไปสู่การสร้างภาพแบบเหมารวม และป้องกัน หรือช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้จากความไม่อ่อนไหว ต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม ไม่ให้ลุกลามไปเป็นความรุนแรงได้ รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ที่มีร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเห็นคุณค่าของความแตกต่าง

               โดยปี 2559 โครงการทักษะวัฒนธรรม ได้จัดประกวดหนังสั้นเยาวชน ในหัวข้อ "ขัดกันฉันมิตร" เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำเสนอผ่านหนังสั้น โดยได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนเพิ่มเติมจากสหภาพยุโรป (EU) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.) ซึ่งมีเยาวชน 10 ทีม จาก 4 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการ และร่วมผลิตผลงานหนังสั้น โดยครั้งนี้โครงการฯ ได้นำ 10 หนังสั้นมาแนะนำ พร้อมกับจัดฉายหนังสั้น ประกอบด้วย อันนิส , ความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริง , ภาพาวุ่น , ฮิญาบ , Day after Day , เรื่องบนเตียง , Final Lunch , เพื่อนแท้ , ทางกลับบ้าน , คำพิพากษา ที่จังหวัดยะลา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมและเสวนา ทักษะวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างอีกด้วย


 

              ขณะที่นายต่วนยุสรีย์ แซแร ผู้กำกับหนังสั้น "คำพิพากษา" นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชาวจังหวัดยะลา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น "ขัดกันฉันมิตร" ครั้งนี้ กล่าวว่า สำหรับแนวคิดที่สร้างเรื่องนี้ ตนเองได้นำประสบการณ์จริงของตนเอง ซึ่งเป็นคนพื้นที่จังหวัดยะลา และได้ไปอยู่นอกพื้นที่ ไปพบกับคำถาม และต้องอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิม ต้องพบเจอกับอะไรบ้าง มาทำเป็นหนังสั้น โดยมุ่งเน้นในสิ่งต่างๆ ที่คนนอกพื้นที่ คนที่ไม่ใช่มุสลิม กำลังเข้าใจผิดอยู่มาทำเป็นหนังสั้น

สำหรับรางวัลที่ได้กลับมา มีความรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจ ที่คนภายนอกเห็นในสิ่งที่เราได้สื่อออกไป

               แต่อย่างใดก็ตามการที่จะเปลี่ยนทัศนคติของคนนอกพื้นที่ให้มารับรู้ในสิ่งดีๆ ของ 3 จังหวัด ก็ค่อนข้างยาก เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันที แต่ก็อยากให้ทุกคนได้เปิดใจ หยุดมองในแง่ร้ายๆ มาศึกษาเรื่องราวดีๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีอยู่มากมายด้วย

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู