อนาคตใหม่ วุ่นไม่หยุด ผู้สมัครถามหาความโปร่งใส แถมบางคนถูกดีดชื่อออก เพราะโดนกล่าวหาเป็นเสื้อเหลือง

"อนาคตใหม่" วุ่นไม่หยุด ผู้สมัครถามหาความโปร่งใส แถมบางคนถูกดีดชื่อออก เพราะโดนกล่าวหาเป็น"เสื้อเหลือง"

Publish 2018-12-15 14:35:28


ดูเหมือนคราบไคลของผู้ที่อ้างว่าเป็นนักประชาธิปไตยอย่าง "นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" "หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่" ที่ต้องถูกตั้งคำถามอีกครั้งเมื่อ

 

 

วานนี้ (14 ธันวาคม) - ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์" ซึ่งเป็นของ "นายกิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์" ผู้เสนอตัวเป็นตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของ"พรรคอนาคตใหม่" ในเขตพื้นที่ ที่ 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง "นายธนาธร" หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก เนื้อหามีใจความว่า

 

"..#จดหมายเปิดผนึก...เรื่อง #ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระบวนการทำไพรมารี่โหวตของพรรค เรียน นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ "หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่" กระผมนาย กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์ ผู้อาสาลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในระบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งที่ 7 จ.นครศรีธรรมราช #ขอแจ้งให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดจากกระบวนการที่อาจมีความไม่เที่ยงธรรมและไม่โปร่งใสเกิดขึ้นภายในสาขาพรรค ที่ จ.นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 7 ซึ่งประกอบไปด้วย
อ.ท่าศาลา ทั้งอำเภอ อ.เมืองนครศรีธรรมราช เฉพาะ ต.นาทราย ต.กำแพงเซา ต.นาเคียน ต.ท่างิ้ว และ ต.ปากพูน

ที่ผ่านมามีผู้ประสงค์เสนอตัวลงสมัครเป็นตัวแทนรับเลือกตั้ง (สส.)ด้วยกัน 2 คน ประกอบด้วย นายกิติ์นัย ไชยนุรัตน์ และนายอภิวิชญ์ รยนตรีกาล

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้เสนอตัวทั้งสองได้เข้าสู่กระบวนการตามระเบียบขั้นตอนของพรรคทุกประการ โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบและข้อกฎหมายใด ผ่านกระบวนการหลักเกณฑ์ทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่กระบวนการทำ "ไพรมารี่โหวต" ซึ่งผู้เสนอตัวทั้งสองต่างมีความยินดีและส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการดังกล่าวอย่างเต็มอกเต็มใจ เนื่องจากเห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็น "ประชาธิปไตย" พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่หาสมาชิกเพื่อเข้าสู่กระบวนการ และพร้อมที่จะเดินตามแนวทางของพรรคด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์ แม้ผล"ไพรมารี่"จะออกมาอย่างไรก็ตาม

 

#แต่สิ่งที่สร้างความไม่ชอบธรรมและมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในขณะนี้ เหตุเพราะ รายชื่อบุคคลทั้งสองกลับไม่ปรากฏอยู่ในระบบ เมื่อมีการประกาศให้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการ "ไพรมารี่โหวต" ในวันที่ 13-14 ธ.ค.61 นี้ #กลับปรากฏชื่อของบุคคลอื่นขึ้นมาแทนเพียงบุคคลเดียว บุคคลนี้มีชื่อว่า นาย "ชัยณรงค์ คงย่อง" ผู้เสนอตัวลงเขตเลือกตั้งที่ 7 ลำดับที่ 3 ซึ่ง ลำดับที่ 1และ 2 กลับไม่ปรากฏชื่ออยู่ในระบบ

 

 ข้อมูลรายละเอียดของบุคคลผู้นี้ คือเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานสาขานครศรีธรรมราช ในตำแหน่งนายทะเบียนสาขา ซึ่งก่อนนี้ไม่เคยปรากฏหรือส่งสัญญาณแสดงปฏิกริยาใดๆ ที่จะออกมาให้เห็นว่ามีความประสงค์จะเสนอตัวลงสมัครเป็นผู้แทนรับเลือกตั้งในเขตพื้นที่ดังกล่าวเลย #สร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับผู้เสนอตัวทั้งสองที่ไม่ปรากฏชื่อเป็นอย่างมาก #ประกอบกับบุคคลผู้นี้ได้มีความสนิทสนมกับบุคคลที่มีความสำคัญภายในสาขาพรรคหลายคนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจมีการดำเนินการช่วยเหลือเกื้อหนุนกันจนเกิดความเที่ยงธรรมและไม่โปร่งใสเกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้สมัครท่านอื่นๆ แม้ว่าทางพรรคจะเปิดโอกาสให้กับทุกคนสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อย่างเสรีก็ตาม...

 

 

#แต่ด้วยสามัญสำนึกแล้ว ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หรือ จนท.ที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของผู้สมัคร ข้อมูลสมาชิก รับรู้ข้อมูลได้ทุกอย่าง ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเสนอตนเองขึ้นมา เพราะจะเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือในกฎระเบียบ นโยบาย โครงสร้าง แนวทางของพรรค องค์กร ที่ประชาชนเคยมีให้ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของพรรคและบุคคลสำคัญในพรรคอย่างมากกับการกระทำในลักษณะดังกล่าว

 

#จึงมีความประสงค์ที่จะขอให้มีการตรวจสอบ และกำหนดกฎระเบียบอย่างชัดเจนเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ปรากฏรายชื่อ ควรที่จะแสดง"สปิริต"ความรับผิดชอบโดยการถอดถอนรายชื่อตนเองออก #เพื่อลบข้อครหา ความไม่น่าเชื่อถือออก สร้างความบริสุทธิ์ใจให้กับตนเอง องค์กร รวมถึงประชาชนบุคคลภายนอกที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อไป

 

ทั้งนี้ผู้สมัครที่ไม่ปรากฏรายชื่อทั้งสอง ได้ดำเนินการแจ้งติดต่อไปตามขั้นตอนทุกกระบวนการทุกอย่าง โดยแจ้งไปยังคณะทำงาน กรรมการสาขา กรรมการภาค ให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว #กลับไม่มีผลตอบรับและไม่เป็นที่พึงพอใจแต่อย่างใด เนื่องจากกระบวนการทำ "ไพรมารี่โหวต" กำลังจะเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในวันที่ 13-14 ธ.ค.61 นี้ #จึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องทวงถามและให้มีการดำเนินการแก้ไขจนเกิดความชัดเจนต่อไป

 

อย่างไรก็ตามหากข้อความปัญหาดังกล่าว ไม่เป็นที่รับรู้รับทราบถึง หน.พรรค ไม่มีการดำเนินการตอบกลับ หรือแก้ไข ผู้เสนอตัวทั้งสองที่ไม่ปรากฏข้อมูล #จะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนให้กับทาง หน.พรรคด้วยตนเองอีกครั้ง ทั้งนี้ได้เกิดความเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนชาวบ้านทุกๆคนที่มีความศรัทธาในตัวผู้สมัคร โดยการเสียสละเงินทองอันมีค่า ในยามที่สถานการบ้านเมืองทุกข์ยากลำบากเช่นนี้ เพื่อมาสนับสนุนเป็นค่าสมัครสมาชิกด้วยความเต็มอกเต็มใจ หวังเพียงให้ได้มีสิ่งดีๆคนดีๆเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดูแลในระยะยาว แต่กลับต้องมาผิดหวังตั้งแต่ยังไม่เข้าไปสู่ระบบกระบวนการ ทุกคนจึงจะขอยกเลิกการเป็นสมาชิกของพรรค #โดยจะทำการถอนตัวออกเป็นลำดับต่อไป..."

 

 

 

 


 
   ล่าสุดในวันนี้ (15 ธันวาคม)  "นางสาวธิดารัตน์ ศิริวิทยากร" หรือ "ทนายจ๋า" สมาชิก"พรรคอนาคตใหม่" ซึ่งเป็นอีกคนที่ถูกตัดชื่อออกจากการเป็นผู้สมัครส.ส.ในนามพรรคอนาคตใหม่ ได้เข้าไปชี้แจงในกลุ่มไลน์ของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่  เนื้อหามีใจความดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

   อย่างไรก็ตามหากพิจารณา จาก2กรณีนี้ โดยเฉพาะ "ทนายจ๋า" ที่ถูกหาว่าเป็นคนเสื้อเหลือง และถูกตัดออกจากการสมัครสมาชิกพรรคฯ นั่นย่อมสะท้อนถึงการเผด็จอำนาจของเจ้าของพรรคฯและแกนนำพรรคฯ อย่าง "นายธนาธร"และ"นายปิยะบุตร" ว่าแท้ที่จริงแล้ว "พรรคอนาคตใหม่"ของเขา มีความเป็นประชาธิไตย มากน้อยเพียงใด? เหนือสิ่งอื่นใด กรณีแบบนี้นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งแรก เนื่องด้วยที่ผ่านมามีตัวอย่างให้เห็นแล้ว 3-4 กรณี ดั่งที่สังคมทราบกันเป็นอย่างดี  ....

 

 

 


 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา

ติดตามข่าวอื่นๆ