สั่งตร.ชัยภูมิไปนอนวัด !! พี่น้องไม่ต้องกลัว ผู้การฯชัยภูมิสั่งเด็ดขาด ตร.ปักกลด 20 วัน ปูพรหม 89หมู่บ้าน 11 อำเภอกวาดล้างยาเสพติดยกจังหวัด

Publish 2018-05-24 13:55:43

นำร่องชุมชนต้นแบบชุดแรกของจังหวัด ร่วมสานพลังผู้นำคนในชุมชนทุกภาคส่วน ลุยเข้มทุกพื้นที่เสี่ยงเชิงรุกใน 89 หมู่บ้าน 56 ตำบล 11 อำเภอ เพื่อเป็นการได้พบปะประชาชน อยู่ประจำวัดต่างๆในชุมชน เพื่อช่วยรับฟังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากประชาชนในพื้นที่โดยตรง ที่ชาวบ้านบางรายยังไม่กล้าบอกความจริงว่าบุตรหลานตัวเองติดยาเสพติด เพราะกลัวถูกตำรวจจับ ซึ่งครั้งนี้จะสามารถช่วยดึงบุตรหลานคนในชุมชนเข้าสู่ระบบบำบัดยาเสพติดให้หายขาดได้เป็นอย่างดีได้อีกทาง และยังเป็นการช่วยดึงคนในชุมชนหรือที่ติดยาต้องกลายเป็นคนที่ไปสู่วงจรอุบาทจนกลายไปเป็นพัฒนาการจากผู้เสพมาเป็นผู้ค้ารายใหม่ต่อไปเสียเอง ให้ลดน้อยลงได้มากขึ้นในทุกพื้นที่ได้

หากคนในชุมชนทุกพื้นที่ทุกฝ่ายจากนี้ไปได้ออกมาช่วยกันพูดความจริงออกมาให้ข้อมูลกับจนท.ทุกฝ่าย ครั้งนี้ที่จะมีทั้งฝ่ายชุดตร. ทหาร ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่เข้มไปตั้งเต็นท์ประจำอยู่ที่วัดกินนอนกับชาวบ้านคนในชุมชนโดยตรงจากนี้ไปตลอดกว่า 20 วันเต็มจากนี้ไปหากพบเจอตร. ทหาร ฝ่ายปกครอง เดินพบปะชาวบ้านในหลายพื้นที่เต็มตามหมู่บ้านอย่าตกใจ!ขณะที่จ.ชัยภูมิ พล.ต.ต.สมพจน์  ขอมปรางค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ (ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ) พร้อมด้วยนายมนตรี  ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ และตัวแทนผู้นำชุมชนทุกภาคส่วน ทั้ง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ใน 89 หมู่บ้าน 56 ตำบล 11 อำเภอ ในพื้นที่เสี่ยงเกิดปัญหายาเสพติดรุนแรงในพื้นที่จ.ชัยภูมิ

ได้มีการะดมสนธิกำลังจนท.จากทุกฝ่าย ร่วมกันจัดหน่วยงานเคลื่อนที่ หรือตามโครงการปักกลด ปักธงสานพลังของคนในชุมชนทุกหมู่บ้านเสี่ยงให้เกิดการลดลงของการแพร่ระบาดและนำมาสู่หมู่บ้านปลอดยาเสพติดของจ.ชัยภูมิ ทุกพื้นที่อย่างเข้มงวดช่วยกันในทุกพื้นที่ให้มากขึ้น

เพื่อเป็นการให้ทางฝ่าย จนท.ได้ลงไปใช้ชีวิตประจำวันได้ไปอยู่ร่วมกันกับคนในชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ตามวัดในชุมชนหลักๆดังกล่าว เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ เปิดเวทีให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ได้มาร่วมกันบอกกล่าว รับแจ้ง รับฟังปัญหาจากคนในชุมชนโดยตรง ที่ชาวบ้านในพื้นที่บางรายอาจจะไม่กล้าที่จะบอกหรือให้ข้อมูลกับจนท.ได้ ว่ามีบุตรหลานคนในชุมชนติดยาเสพติด เพราะกลัวถูกจับ ซึ่งยังเป็นความเข้าใจที่ผิด ซึ่งสามารถแจ้งจนท.ให้พาตัวนำเข้าสู่ระบบบำบัดให้หายขาด และบุตรหลานคนในชุมชนก็จะได้หากไกลปัญหายาเสพติดได้ รวมทั้งบางรายที่บุตรหลานไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ไม่สามารถบอกสอน หรืออยู่เหนือการควบคุมได้ ก็ต้องขอให้ชาวบ้านทุกพื้นที่ให้ความร่วมมือต่อจนท. ซึ่งสามารถแจ้งจนท.ที่จะพานำส่งเข้าสู่บำบัดได้เช่นกัน


โดย พล.ต.ต.สมพจน์  ขอมปรางค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ (ผบก.ภ.จว.ชย) เปิดเผยการว่า ซึ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหลายชุมชนขณะนี้เกิดจากการพัฒนาการวงจรอุบาท มาจากที่มีผู้เสพในชุมชน กลายมาเป็นซื้อมาเพิ่มเสพและตั้งตัวเป็นผู้ค้าในเวลาต่อมา ซึ่งเรื่องนี้อยากให้ผู้นำ ผู้ปกครองในทุกชุมชน ที่เรามีจนท.สนธิกำลังร่วมลงไป เพื่อรับฟังปัญหาจากปากชาวบ้านคนในชุมชนโดยตรง จากนี้ไป คือลงไปกินนอนกับคนในชุมชนโดยตรงเลยตลอดช่วง 20 วันเม ก็อยากขอความร่วมมือคนในชุมชนช่วยมาพูดคุยกันมาแจ้งมาบอกเราว่ามีปัญหา ต้องกล้าพูดความจริง อย่าไปอายใครว่ามีบุตรหลานติดยา ซึ่งเข้ายังสามารถเข้าสู่ระบบบำบัดที่จะเข้าสู่ขบวนการให้คนในชุมชนทุกคนปลอดยาเสพติดได้เพิ่มมากขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปได้

และรวมทั้งถึงไม่ใช่ปัญหายาเสพติดเอง ปัญหาด้านอื่นๆที่มีในชุมชน ก็สามารถมาแจ้งชุด จนท.ตร.ที่ลงไปปักกลดในชุมชนได้ เราพร้อมรับฟังให้หมด ที่ถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับงานจนท.ตำรวจ แต่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นที่เป็นความเดือดร้อนของคนในชุมชน เราฝ่ายตำรวจก็จะช่วยรับมาและนำไปยื่นประสาน ทำหน้าที่ช่วยหน้าสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงลงมาช่วยเหลือให้รวดเร็วเพิ่มเติมได้ด้วยอีกทางในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งถือว่าโครงการปักกลดหมู่บ้านนำร่องปลอดยาเสพติดใน กว่า 89 หมู่บ้านของจ.ชัยภูมิ ครั้งนี้จะเป็นต้นแบบที่ดีและเกิดความยั่งยืนจากการร่วมพลังทั้งคนในชุมชนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความสำคัญลงมาโดยตรงกับคนในทุกชุมชนและจะได้นำไปขยายผลนำไปสู่ชุมชนอื่นๆให้เกิดความเข้มแข็งกับอีกหลายๆพื้นที่ต่อไปได้ในครั้งนี้ด้วย/////

อนุชา มูลเทพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ทีนิวส์ จ.ชัยภูมิติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อนุชา มูลเทพ