มหาสารคาม ผลักดันเกษตรกรเลี้ยงไก่งวงคุณภาพครบวงจร เพิ่มยอดขายผ่านธุรกิจค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ ในงานไก่งวงภาคอีสาน และงานไก่งวงเมืองตักสิลา

Publish 2018-02-27 22:18:44

เวลา 14.00 น. วันนี้ (27ก.พ.61)  ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานไก่งวงภาคอีสาน และงานไก่งวงเมืองตักสิลา ครั้งที่ 7 และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ (MOU) ระหว่างส่วนราชการ เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงภาคอีสาน และภาคเอกชน คือเทสโกโลตัส ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดไก่งวงประชารัฐ กรมปศุสัตว์ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์ไก่งวง ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานครบวงจร โดยเทสโกโลตัสยังคงสานต่อความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ รับซื้อไก่งวงตรงจากเครือข่ายเกษตรกร และสนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโรงชำแหละไก่งวงที่ได้มาตรฐาน GMP

กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการวิชาการ การสาธิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป และการตลาดไก่งวง จากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ การประกวดพันธุ์ไก่งวง การแข่งขันประกอบอาหารจากเนื้อไก่งวง ตลอดจนการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดไก่งวง


 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันในประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่งวงอยู่ประมาณ 70,000 ตัว มีเกษตรกร 4,200 ราย พื้นที่เลี้ยงส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสาน โดยเฉพาะในกลุ่ม 7 จังหวัดภาคอีสานรวมถึงมหาสารคาม มีไก่งวงรวมกันประมาณ 30,000 ตัว มีเกษตรกรกว่า 2,000 ราย  จำหน่ายไก่งวงขุนมากกว่า 20,000 ตัว/ปี คิดเป็นน้ำหนักมากกว่า 100 ตัน/ปี มีมูลค่าการจำหน่ายไก่งวงชำแหละสดทั้งภูมิภาค มากกว่า 30 ล้านบาท/ปี ซึ่งไก่งวงเป็นสินค้าปศุสัตว์ที่มีอนาคต จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ดี โดยราคาไก่งวงมีชีวิตกิโลกรัมละ 150 บาท เพศเมียหนักประมาณ 4 กก. เพศผู้ 7 – 8 กก. กรมปศุสัตว์พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตไก่งวงมีคุณภาพ เพราะมีเทสโกโลตัสเป็นแหล่งรับซื้อที่สำคัญ และยังคงมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้น ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องของกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วย

 


นางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ในช่วง2 ปีที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ได้รับซื้อไก่งวงตรงจากเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดมหาสารคาม รวมกว่า 800 ตัว ปีที่ 3 นี้คาดว่าจะมียอดซื้อไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัว มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หลากหลายตามที่ผู้บริโภคต้องการ ส่วนใหญ่จำหน่ายอยู่ในเทสโกฯกว่า 50 สาขาในกรุงเทพฯ และมีแผนจะขยายตลาดให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า โดยมุ่งเน้นแนวทาง “ตลาดนำการผลิต” ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด สำหรับการสนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท ภายใต้กรอบการทำงานแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาโรงชำแหละไก่งวงที่ได้มาตรฐาน GMP จะถูกนำไปใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ห้องเย็นสำหรับจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไก่งวง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารโรงงานชำแหละแปรรูปไก่งวง ตามมาตรฐานสากล และช่วยลดการเคลื่อนย้ายไก่งวงที่มีชีวิตออกนอกพื้นที่ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด...

//////

พิเชษฐ  ยากรี  ผู้สื่อข่าวทีนิวส์มหาสารคาม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน