ชาวอำเภอปากพนังเมืองคอน . .ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรอำเภอปากพนัง

Publish 2017-10-15 17:23:58

ชาวอำเภอปากพนัง เมืองคอน  ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรอำเภอปากพนัง ทำให้ทุกวันนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันที่ 15 ต.ค.60 ที่วัดพิบูลยาราม หรือวัดทวดปู่ชี หมู่ 5 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้มีชาวบ้านเป็นจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธียกช่อฟ้า ก่อสร้างซุ้มประตูวัด พร้อมกับร่วมทอดกฐินสามัคคี หารายได้ก้อสร้างซุ้มประตูวัด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อชาวอำเภอปากพนังอย่างหาที่สุดไม่ได้

โดยก่อนประกอบพิธียกช่อฟ้าซุ้มประตูวัด ชาวบ้านและพระสงฆ์ ร่วมสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อแสดงออกถึงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 หลังจากนั้นพระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 1 ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าของเหล่าชาวอำเภอปากพนัง ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ไหลรวยรินคลอเบ้าตาอาบแก้มตลอดพิธีสวดบำเพ็ญกุศลของพระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ทั้ง 9 รูป ร่วมสวดประกอบพิธียกช่อฟ้าก่อสร้างซุ้มประตวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล 

นายรัฐภัทร์ ปานมั่น อายุ 40 ปี อาชีพเอเจนซี่ด้านอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ตนเป็นลูกหลานของชาวอำเภอปากพนังโดยกำเนิด ตั้งแต่เป็นเด็กตนทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวอำเภอปากพนัง อย่างหาที่สุดไม่ได้ เช่น โครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ ภายในโครงการลุ่มน้ำปากพนัง ที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยะภาพ แก้ปัญหาความเดือนร้อนจากน้ำเค็มที่สร้างความเสียหายกับการเกษตรในพื้นที่ โดยพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ เพื่อแยกน้ำเค็มกับน้ำจืด เพื่อให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีแหล่งน้ำจืดใช้ในการทำการเกษตร หลังจากนั้นชาวอำเภอปากพนังลืมตาอ้าปาก ทีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอปากพนัง ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ่อยครั้ง แต่ละครั้งนานเกือบเดือน สร้างความเสียหายให้กับพืชผลการเกษตรนับพันไร่ ชาวบ้านอำเภอปากพนัง โดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงอายุ ต้องอพยพไปอาศัยบ้านญาติในอำเภอเมือง แต่พระอัจฉริยะภาพของพระองค์ ทรงแกปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก จนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

นายรัฐภัทร์ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวอำเภอปากพนัง ชาวบ้านและพระสงฆ์ จึงร่วมกันประกอบพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพิธีสวดพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 1 ปี และตอนกลางคืนร่วมจุดเทียนชัยถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้มีการทอดกฐินสามัคคี เพื่อหารายได้ก่อสร้างซุ้มประตูวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และหากรายได้จากการทอดกฐินเพียงพอ จะนำมาต่อเติมโบสถ์ที่กำลังก่อสร้างไม่เสร็จอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับวัดพิบูลยาราม หรือ วัดทวดปู่ชี เป็นวัดชนบท ทางเข้าวัดค่อยข้างลำบาก ต้องผ่านถนนลูกรัง ไม่ค่อยมีคนเดินทางมาทำบุญ ทำให้วัดไม่มีรายได้ ไม่มีเงินนำมาพัฒนาให้มีความเจริญ โดยเฉพาะซุ้มประตูวัด ที่ก่อสร้างมานานหลายปี แต่ก็ยังสร้างไม่เสร็จ บ่อยครั้งที่โครงไม้ที่ก่อสร้างซุ้มประตูวัด จะตกหล่นใส่ศรีษะชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ ที่เป็นอย่างนี้เพราะวัดไม่มีรายได้ ทราบจากเจ้าอาวาส ว่าขณะนี้วัดไม่มีเงินเหลือในบัญชีแม้แต่บาทเดียว เนื่องจากเงินที่ได้จากการทอดกฐินแต่ละครั้ง ได้ใช้จ่ายในการก่อสร้างซุ้มประตูวัด และสร้างโบสถ์หลังใหม่ แต่เงินทอดกฐินแต่ละครั้งไม่เพียงพอ ทำให้การสร้างไม่เสร็จทั้ง 2 อย่าง

สำหรับพุทธศาสนิกชน ที่ต้องการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนก้อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สามารถบริจาคได้ที่วัดพิบูลยาราม หรือวัดทวดปู่ชี หมู่ 5 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช หรือสมทบทุนโอนเงินผ่านบัญชี “วัดพิบูลยาราม ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปากพนัง เลขบัญชี 668 - 224586 – 0 “

ชชาดล เจริญพงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ชชาดล เจริญพงศ์