รวบสาวเปิดคลินิกเถื่อน รับจัดฟันแฟชั่น เดินสายทั่วประเทศ โฆษณาผ่านเฟซบุ๊ค ลูกค้าติดตรึม (มีคลิป)

Publish 2017-07-27 21:40:05

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าซาง โดย พ.ต.อ.พรเทพ  น้องการ ผกก.สภ.ป่าซาง พ.ต.ท.โกศัย  เทพวงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.ป่าซาง พ.ต.ท.พิสันต์  ชัยสุริยะ รอง ผกก.สส.สภ.ป่าซาง พ.ต.ต.พิสันต์  ชัยสุริยะ รอง ผกก.สส.สภ.ป่าซาง พ.ต.ต.ธิติวัฒน์  ชาญชัยจิรโรจน์ สว.สส.ฯเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดย นายจิระ  วิภาสวงศ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข, โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบก.สส.ภ.5  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าซาง โดย พ.ต.อ.พรเทพ  น้องการ ผกก.สภ.ป่าซาง พ.ต.ท.โกศัย  เทพวงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.ป่าซาง พ.ต.ท.พิสันต์  ชัยสุริยะ รอง ผกก.สส.สภ.ป่าซาง พ.ต.ต.พิสันต์  ชัยสุริยะ รอง ผกก.สส.สภ.ป่าซาง พ.ต.ต.ธิติวัฒน์  ชาญชัยจิรโรจน์ สว.สส.ฯเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดย นายจิระ  วิภาสวงศ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข, โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบก.สส.ภ.5ได้ร่วมกันจับกุมตัว น.ส.ขวัญภิรมย์ เตชะวงศ์ อายุ25ปี อยู่บ้านเลขที่ 246/1 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยของกลาง  1. Forcep จำนวน 4 ตัว2. Explorer จำนวน 3 ตัว3. Mouth mirror จำนวน 4 ตัว4. Mouth retractor จำนวน 1 ตัว5. Wire cutter จำนวน 1 ตัว6. Mathieu forcep จำนวน 1 ตัว7. กรรไกรตัดเล็บ จำนวน 6 ตัว8. ลวดจัดฟันชนิด Nickel titanium จำนวน 6 ซอง9. Bracket จัดฟัน จำนวน 10 ชุด10.  Bracket จัดฟัน (แผงเปล่าที่ขายไปแล้ว) จำนวน 18 ชุด11. O-ring ชนิดแท่ง จำนวน 1 กล่อง12. O-ring ชนิดวง จำนวน 1 กล่อง13. Tissue guard คละสี จำนวน 1 กล่อง14. C-chain (ยางดึงฟัน ) จำนวน 1 กล่อง15. O-ring แบบตัดแบ่ง จำนวน 1 กล่อง16. ลวดจัดฟันชนิด Nickel titanium แบ่งครึ่ง จำนวน 1 กล่อง17. ลวดจัดฟันชนิด Nickel titanium เติมเส้น จำนวน 1 กล่อง18. ลวด Dead soft wire จำนวน 1 กล่อง19. เครื่องฉายแสง จำนวน 1 เครื่อง20. น้ำยาบ้วนปากยี่ห้อคอลเกต ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 ขวด21. Alcohol 70% 450cc จำนวน 1 ขวด22. กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid 35%) จำนวน 1 หลอด23. กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid 35%) ชนิดแบ่งใส่หลอดอินซูลิน จำนวน 1 ซอง24. Bonding สำหรับติดเครื่องมือจัดฟันแบ่งใส่หลอดอินซูลิน จำนวน 1 ซอง25. เข็มอินซูลิน (ที่ยังไม่ได้ใช้) จำนวน 1 ซอง26. ลวด Dead soft wire ชนิดม้วน จำนวน 1 ม้วน27. Adhesive ติด bracket ชนิด Self-cure จำนวน 2 หลอด28. Adhesive ติด bracket ชนิด light cure จำนวน 2 หลอด29. Utility wax จำนวน 4 กล่อง 30. เข็ม gauge 18  จำนวน 4 เข็ม31. Primer สำหรับติดเครื่องมือจัดฟัน จำนวน 2 ขวด32. เข็ม gauge 27  จำนวน 2 เข็ม33. Syringe 12 cc  จำนวน 1  กระบอก34. Bonding สำหรับติดเครื่องมือจัดฟันในขวดใหญ่ จำนวน 1 ขวด35. Syringe tip  จำนวน 1 ซอง36. ไหมขัดฟันพร้อมด้าม  จำนวน 5 ชิ้น37. ถ้วยพลาสติก จำนวน 1 ซอง39. ถาดพร้อมขัน (ใส่เครื่องมือ) จำนวน 1 ซอง39. ถุงมือสำหรับตรวจโรค (เปิดใช้แล้ว) จำนวน 1 กล่อง 40. ป้ายแสดงวัน-เวลาเปิดปิด จำนวน 1 ป้าย41. ป้ายแสดงราคา จำนวน 1 ป้าย42. สมุดโน้ต จดรายละเอียด (ราคา/เบอร์โทร/ยอดขาย) จำนวน 3 เล่ม43. ปฏิทินชนิดแขวนแสดงรายละเอียดชี้แจงลูกค้าพร้อมราคา จำนวน 1 อัน


โดยแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบว่ากระทำผิดฐาน  “ขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขาย ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 10/2552 ลง 31 ก.ค. 2552 เรื่อง ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น” ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ม. 36 และโทษตาม ม.56 สถานที่เกิดเหตุ / จับกุม  บ้านเลขที่ 246 ม.11 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน     พฤติการณ์แห่งคดี  ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ ตำรวจภูธรภาค 5 ได้ทำการจับกุมตัว น.ส.พรพิมล สุวรรณา อายุ 27 ปี พร้อมของกลาง โดยกล่าวหาว่า “1. ทําการประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกลาว โดยมิไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 2.ขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขาย ” จากนั้นน.ส.พรพิมลฯ ได้ให้การว่าได้ซื้อสินค้าลวดจัดฟันแฟชั่นมาจาก น.ส.ดิว หรือทราบชื่อภายหลังว่า น.ส.ขวัญภิรมย์ เตชะวงศ์ อายุ 25 ปี จึงได้สมัครใจนำพาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมไปยัง บ้านเลขที่ 246 ม.11 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อไปถึง น.ส.พรพิมลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบ น.ส.ดิว ผู้ต้องหา แสดงตนเป็นเจ้าของบ้านดังกล่าว จึงได้ทำการติดขอซื้ออุปกรณ์ดัดฟันแฟชั่นจำนวน 1 ชุดเล็ก รวมราคา 1,600 บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จ่ายเงินให้จำนวน 2,000 บาท จากนั้นเมื่อ น.ส.ดิวรับเงินไปแล้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับของกลาง จึงได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอทำการตรวจสอบภายในบ้านเลขที่ 246 ฯ ซึ่งผู้ต้องหายินยอมและสมัครใจเป็นผู้นำในการตรวจสอบ โดยก่อนการตรวจได้แสดงความบริสุทธิ์ให้ผู้ต้องหาดูจนเป็นที่พอใจแล้ว ผลการตรวจสอบ พบของกลางปรากฏตามรายชื่อของกลางข้างต้น จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ต้องหาทราบ ผู้ต้องหา ทราบข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายดีแล้ว ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงบันทึกการจับกุม มอบสำเนาให้ผู้ต้องหาไว้แล้ว นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ป่าซาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ชัชวาลย์ คำไท้  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดลำพูน

(ขอบคุณภาพข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมและส่วนที่เกี่ยวข้อง)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายชัชวาลย์ คำไท้ (ชัช)