เชิญชวนชาวไทยชมนิทรรศการ ความสุขที่พ่อให้ และ ความดีที่แบ่งปัน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ1-6 ธันวาคม นี้

เชิญชวนชาวไทยชมนิทรรศการ ความสุขที่พ่อให้ และ ความดีที่แบ่งปัน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ1-6 ธันวาคม นี้

Publish 2020-11-29 11:40:29


29 พ.ย. 63 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ พื้นที่ถนนสนามไชย สวนสราญรมย์จนถึงสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้นิทรรศการชุด “ความสุขที่พ่อให้” หัวข้อ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” และนิทรรศการ “ความดีที่แบ่งปัน”นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า สำหรับนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” หัวข้อ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายและการฉายวีดิทัศน์ที่หาชมได้ยากเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ และนิทรรศการความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มาใช้แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในระดับครัวเรือนด้วยความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และในส่วนของนิทรรศการ “ความดีที่แบ่งปัน”

เป็นการนำเสนอการขับเคลื่อนงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่สำคัญ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาสถานที่สาธารณะ และการสาธารณสุข เป็นต้น รวมทั้งการนำเสนอการขับเคลื่อนงานจิตอาสาภัยพิบัติ โดยนำเสนอพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับ “อาสาสมัคร” สืบสาน รักษา ต่อยอด ซึ่งเป็นที่มาของจิตอาสาพระราชทาน นิทรรศการมีชีวิตแสดงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีไฟป่าและหมอกควัน และจุดถ่ายภาพแบบจำลองอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32ทั้งนี้ ในบริเวณการจัดนิทรรศการทั้ง 2 ส่วนข้างต้น จะมีการให้บริการจุดถ่ายภาพที่ระลึก ทั้งยังมีกิจกรรมให้ประชาชนร่วมสนุกและรับของที่ระลึกภายในงาน เช่น พันธุ์กล้าไม้ดอกทองอุไร เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ปุ๋ยจากผักตบชวา หมวก กระบอกน้ำ หน้ากากผ้า และถุงผ้า เป็นต้น
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวชมงานวันพ่อแห่งชาติ ร่วมเยี่ยมชมและสนุกกับกิจกรรมในนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” และ นิทรรศการ “ความดีที่แบ่งปัน” ของกระทรวงมหาดไทยได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ บริเวณถนนสนามไชยตลอดเส้นทาง

 

>>Lazada ช้อปดีลเด็ดส่งท้ายปี ส่งฟรีทุกรายการ สนใจคลิก<<
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน