ความสำเร็จของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย จังหวัดจันทบุรี

ความสำเร็จของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย จังหวัดจันทบุรี

Publish 2020-11-20 15:14:02


 

มาดูความสำเร็จของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย จังหวัดจันทบุรี ที่เอาชนะปัญหาหนี้สิน ขจัดความยากจนได้อย่างไร

 บ้านชากไทย ตั้งอยู่ที่ อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึ่งในต้นแบบการบริหารจัดการหนี้สินภายในชุมชน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ผ่านการบริหารจัดการเงินทุนที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ปัจจุบัน “ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย” ประกอบด้วยกลุ่มกองทุนชุมชนจำนวน 13 กลุ่ม มุ่งเน้นการบริหารจัดการกองทุนให้มีความเป็นเอกภาพ ลดปัญหาการเป็นหนี้ของคนในชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้ของคนในชุมชนให้เป็น 1 ครัวเรือน 1 สัญญา โดยทางกลุ่มสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน