พิธีเปิดป้ายฉลองเสาฟ้าดินมังกร ทีตี่แป่ป้อ และงานประจำปี ศาลเจ้าจุ้ยกัวไต่ตี่ จังหวัดชลบุรี

พิธีเปิดป้ายฉลองเสาฟ้าดินมังกร ทีตี่แป่ป้อ และงานประจำปี ศาลเจ้าจุ้ยกัวไต่ตี่ จังหวัดชลบุรี

Publish 2020-11-17 13:18:45


          เมื่อวันที่14พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ศาลเจ้าจุ้ยกัวไต่ตี่ จังหวัดชลบุรี  บ้านไร่ไหหลำ ตำบลห้วยกะปิ ได้มีการจัดพิธีเปิดงานประจำปี เปิดป้ายฉลองเสาฟ้าดินมังกร ทีตี่แป่ป้อ ทางด้าน คุณวิไลวรรณ วัฒนะชัยพรฤดี ประธานในพิธีเปิด และคุณ ธีรพงษ์  รองประธาน ศาลเจ้า พร้ออมทั้งตัวแทนศาลเจ้าต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมทั้งสาธุชนเข้ามาร่วมงานอย่างล้นหลามและในพิธีในงาน

          สำหรับศาลเจ้าแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ.  2551 ได้มีการปรับปรุงพื้นที่สร้างอาคาร ที่มีขนาด 5x10ตารางเมตร โดยมีหลังคาเป็นโครงไม้ทั้งหมด ประตูทำจากไม้ตะเคียน สืบเนื่องมาจนถึง ในปี พ.ศ.  2554 ศาลเจ้าจุ้ยกัวไต่ตี่ได้มีการต่อเติมอาคารโครงเหล็กมุงหลังคาหรือมุกด้านหน้าก่ออิฐฉาบปูนด้านหน้ายื่นออกมาเพื่อรองรับสาธุชนและผู้ทมีจิตศรัทธาและเพื่อความสะดวกในการจัดงานประจำปี

          จนกระทั่งในปี พ.ศ.  2558 ศาลเจ้าจุ้ยกัวไต่ตี่ จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดสร้าง ทีตี่และเตาเผากระดาษโดยจัดสร้างทีตี่ เป็นหลังคาสีแดงมีท่านวางเครื่องบูชาด้านหน้า สำหรับเตาเผาทำเป็นรูปน้ำเต้ามีช่องใส่ตรงกลางสำหรับใส่กระดาษและได้บูรณะ วาดภาพ มังกรี เสือ นางฟ้า บริเวณภายในศาลเจ้าและด้านหน้าของศาลเจ้า

          และในปี พ.ศ.  2563 ศาลเจ้าจุ้ยกัวไต่ตี่ จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดสร้างบูรณะซ่อมแซม และจัดสร้างทีตี่หลังใหม่ให้มีความมั่นคง คงทน และสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยจัดสร้างฐานด้านใต้ดิน ปั้นเสามังกรขึ้นมาใหม่ จำนวน4ต้น ประกอบด้วย มังกร4 ด้านบนพลังคาเพิ่มด้วยมังกรเช่นเดียวกัน  พร้อมทั้งส่วยเสาทีกง ได้มีการวางของมงคลจัดสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งปั้นเสามังกร ที่มีความสูง12เมตร ได้เสร็จสมบูรณ์ จึงได้ทำการเปิดป้ายทีตี่แป่บ้ออันเป็นมงคลพร้อมทั้งเฉลิมฉลองทีตี่หลังใหม่ อย่างเป็นทางการ และได้มีการทำพิธีบวงสรวงฟ้าดินอย่างยิ่งใหญ่ ภายในงานได้มีการแสดงเชิดสิงโตและมังกรอย่างสวยงามให้กับผู้ที่ร่วมงานได้ชมด้วยและที่นี่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและได้มีการจัดงานประจำปีที่ยิงใหญ่ด้วย