ไทยออยล์คว้ารางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

ไทยออยล์คว้ารางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

Publish 2018-10-31 17:34:20


เมื่อบ่ายวันนี้ คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลด้านความยั่งยืนประจำปี 2561 ประเภทรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (SET Sustainability Awards 2018-Sustainability Awards of Honor) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่มอบให้เป็นเกียรติแก่บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ซ้าย) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2561 อีกด้วยในพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น  ณ  หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน  อินทรวิชัย  ชั้น  7  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2018 มอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ รางวัล Thailand Sustainability Investment Awards 2018  มอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment 2018 หรือรายชื่อ”หุ้นยั่งยืน” โดยสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว
;