ไปรษณีย์ไทย แจกโปสการ์ดเป็นที่ระลึก “ภาพแสตมป์ รัชกาลที่ ๙”๗ วัน ๗ แบบ ฟรี!!!

ไปรษณีย์ไทย แจกโปสการ์ดเป็นที่ระลึก “ภาพแสตมป์ รัชกาลที่ ๙”๗ วัน ๗ แบบ ฟรี!!!

Publish 2017-10-03 17:43:22ไปรษณีย์ไทยจัดงานวันไปรษณีย์โลก แจกโปสการ์ดเป็นภาพแสตมป์ รัชกาลที่ ๙  แจกไม่ซ้ำ ๗ วัน ๗ แบบ เป็นของที่ระลึกให้สำหรับผู้เข้าร่วมชมงาน ฟรีภายในงาน ยังมีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ พระปรีชาสามารถ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  ในด้านต่าง ๆ เช่น พระราชปณิธาน/คำสอน พระราชกรณียกิจโครงการในพระราชดำริ ผ่านนิทรรศการแสตมป์ บอกเล่าเรื่องราวตลอด ๗๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติและยังมีสินค้าชุมชน จากโครงการ “ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” ที่ไปรษณีย์ร่วมสนับสนุนชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้เป็นเจ้าของแพ็กพิเศษตราไปรษณีย์ยากรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสินค้าที่ระลึก เช่น แสตมป์ชุด ๗๐ ปี  แห่งการครองราชย์ แสตมป์ชุดรัชกาลที่ ๑๐ และยังสามารถสั่งจองหนังสือแสตมป์ประจำปี ๒๕๖๐ กับอัลบั้มพิเศษ ๒๔๙๓ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม เริ่มตั้งแต่วันที่  ๕ – ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐ ทางเชื่อม ชั้น G โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต