สสจ.อุดรธานี จัดงานมหกรรมวิชาการเครือข่ายอาหารปลอดภัย ให้เป็นเมืองอาหารสะอาดปลอดภัย ลดโรคอาหารเป็นพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของปชช.

Publish 2017-07-18 23:30:44

เวลา 16.30 น.  วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  ที่ศูนย์ประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ผู้เข้าแข่งขันมหกรรมวิชาการเครือข่ายอาหารปลอดภัย จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2560 ตามที่ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารภายใต้โครงการ มีส่วนร่วม “อุดรธานีเมืองอาหารสะอาดปลอดภัย ลดโรคอาหารเป็นพิษ” ของเครือข่ายความปลอดภัยอาหารจังหวัดอุดรธานี มาตั้งแต่ปี 2558   โดยภายใต้กลยุทธ์ “บุกโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เช็คร้านอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด ขจัดอาหารเป็นพิษ”ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เดินทางมาเยือนจังหวัดอุดรธานี มีความปลอดภัยด้านอาหาร ที่อาจพบปัญหาด้านความสะอาดและการปนเปื้อนของอาหาร รวมไปถึงการลดโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจาระร่วงที่เกิดจากน้ำและอาหาร  

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุขจังหวัดนครนายกประชุมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2561
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ความปลอดภัย..ต้องมาก่อน!? ปศุสัตว์พิษณุโลก ลงตรวจอาหารสด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ในช่วงสารทจีน!? (ชมคลิป)ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงทำการประเมินผลลัพธ์ของโครงการดังกล่าว โดยจัดงาน มหกรรมวิชาการเครือข่ายอาหารปลอดภัย จังหวัดอุดรธานี” ของเครือข่ายความปลอดภัยอาหารจังหวัดอุดรธานี เพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของโครงการคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานดีเด่น ที่เป็น Best practice  สำหรับภายในงานมหกรรมได้มีการจัดประกวดบูธ รางวัลร้านอาหาร “อาหารสะอาดรสชาติอร่อย”การชมบูธนิทรรศการด้านการจัดการอาหารปลอดภัย และพิธีมอบรางวัล จำนวน 6 ประเภท โดยมีผู้เข้าร่วมงานมหกรรมจำนวน 430 คน ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขจากระดับจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยและตลาด และบุคลากรสถานศึกษา ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจัดงาน

อาหารสะอาด

อาหารปลอดภัย


นอกจากนี้ยังมีการแถลงข่าว ผลการดำเนินงานโครงการ อุดรธานีเมืองอาหาร สะอาดปลอดภัย ลดโรคอาหารเป็นพิษ พร้อมทั้งย้ำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ให้การทำรักษาคุณภาพ ของ อาหารสะอาดรสชาติอร่อย และลดโรคอาหารเป็นพิษ ให้ทำต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ดังกล่าว

สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีหารือ

มอบโล่

เปิดงาน

กฤษดา จันทร์ดวง  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.อุดรธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายกฤษดา จันทร์ดวง(เอก)