นายกฯอบต.หนองเม็ก แจงขรก.สาวสำนึกผิดแล้ว หมอเหรียญทอง ลั่นถ้าใครปกป้องได้เจอกัน

นายกฯอบต.หนองเม็ก แจงขรก.สาวสำนึกผิดแล้ว หมอเหรียญทอง ลั่นถ้าใครปกป้องได้เจอกัน

Publish 2020-07-25 22:31:15


สืบเนื่องจากที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่ภาพ และ ข้อความ แสดงพฤติการณ์ของข้าราชสาวคนหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น   ที่สะท้อนแนวคิดต่อต้านสถาบันเบื้องสง  จนกระทั่ง  พลตรี นพ.เหรียญทอง แน่นหนา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ   ต้องออกมาเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาลงโทษ การกระทำของข้าราชการสาวคนดังกล่าวอย่างเด็ดขาด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง  

 

(คลิกอ่านข่าวประกอบ :  หมอเหรียญทอง โพสต์ถึงผู้ว่าฯขอนแก่น จี้จัดการเด็ดขาดขรก.สาว โพสต์แสดงตัวเป็นปฏิปักษ์สถาบันฯ)ล่าสุดในเพจเฟซบุ๊ก "องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น"  ได้มีการแสดงหนังสือชี้แจงกรณีดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้   จดหมายเปิดผนึกจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก   เรื่อง ชี้แจงกรณีพนักงานส่วนตำบล โพสต์หรือกระทำการข้อความไม่เหมาะสมลงสื่อสังคมออนไลน์ (facebook)   เรียน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนชาวไทยทุกท่าน

 


                
"ตามที่ได้มีกรณีพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้โพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมลงสื่อสังคมออนไลน์ ในเชิงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและถือเป็นการจาบจ้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทย  ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก  ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม  คือ 

 

1.กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 2.กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ และ3.กิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมถนนช่วงบ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 –บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้มีการเชิญชวนผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กและพนักงานส่วนตำบล  หนองเม็ก ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม  และไม่มีการออกคำสั่งหรือบังคับให้มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแต่อย่างใด      
               ทางหน่วยงานทราบดีว่า ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 1  บททั่วไป ข้อ 3 (3) พนักงานส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ ดังนั้นบุคคลคนดังกล่าวซึ่งถือเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา 

ทั้งนี้หน่วยงานได้เห็นความสำคัญ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเป็นการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ ตลอดจนปลูกฝังให้พนักงานส่วนตำบลได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่นด้วยดีมาตลอด 
               
จากกรณีดังกล่าว กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลในสังกัด ต้องกราบขออภัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าว หลังจากรับทราบข้อร้องเรียนในช่วงเย็นของวันเกิดเหตุ คือวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  

ต่อมาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ช่วงเช้าก็ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันที โดยพนักงานส่วนตำบลท่านนี้ ได้รับสารภาพว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความจริงและสำนึกผิดต่อกรณีดังกล่าวแล้ว 

จากนี้ไปคณะกรรมการฯ  จะทำการสรุปผลและจะมีการดำเนินการทางวินัยกับพนักงานส่วนตำบลท่านนี้ตามระเบียบกฎหมายต่อไป เนื่องจากการกระทำดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสียต่อตำแหน่งหน้าที่การงานและภาพลักษณ์ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งทางช่องทางนี้ ทางหน่วยงานต้องขออภัยที่ได้มีการหยุดเผยแพร่เพจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กชั่วคราว เนื่องจากว่ามีผู้เข้ามาสอบถามและร้องเรียนมากมายและอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและกระทบในวงกว้างต่อไป ซึ่งเราต้องการทราบข้อเท็จจริงจากกรณีนี้ก่อนและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจึงได้หยุดเผยแพร่เพจชั่วคราว แต่ได้เปิดให้มีการแจ้งข้อร้องเรียนและตอบข้อร้องเรียนผ่านทาง   line official  อบต.หนองเม็กตลอดเวลา จากนี้ไปจะดำเนินการเปิดเผยแพร่เพจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กและให้บริการเป็นปกติ   ด้วยความเคารพ  นายวสันต์  เปรมศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก

 


ขณะที่ทางด้าน พลตรี นพ.เหรียญทอง ก็ได้มีการโพสต์แสดงความเห็นไว้เช่นกันว่า  "มีข่าวแจ้งมาว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กและส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น จะตั้งกรรมการสอบสวน (ชือข้าราชการ)   แล้วจะใช้การขอพระราชทานอภัยโทษเพื่อให้โอกาส (ชื่อข้าราชการ)  ได้รับราชการต่อไป 

 

ผมขอเตือนผู้บังคับบัญชาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กและส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นว่า (ชื่อข้าราชการ)  มีลักษณะอันเป็นการต้องห้ามในการเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานหน่วยงานรัฐอย่างชัดเจนแล้วนะครับ   หากผู้บังคับบัญชาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กและส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นคิดว่า  ขอพระราชทานอภัยโทษแล้วจบกัน...


ผมขอเรียนว่าผมจะเดินหน้าเอาผิดผู้บังคับบัญชาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็กและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้องทุกลำดับชั้นอย่างถึงที่สุดและในทันที...มีคนดี มีความสามารถ มีคุณสมบัติจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยังว่างงานอีกมากมาย แล้วทำไมจึงพยายามปกป้องให้โอกาสข้าราชการเลวๆเยี่ยงนี้ไว้เล่าครับ...ทำไมจึงไม่ส่งเสริมคนดีตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ทรงสอนไว้เล่าครับ...

 

ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการทุกนายในสังกัด อบต.หนองเม็กและส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ไม่มีสำนึกนี้กันหรืออย่างไร...หากให้โอกาสข้าราชการเลวคนนี้ หรือดึงเรื่อง เตะถ่วง รับรองว่า อบต.หนองเม็กและส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นจะได้รู้ดีรู้ชั่วกัน


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน