ดร.สามารถ แจงเป็นข้อ ๆ ถ้าแผนฟื้นฟูไม่สะเด็ดน้ำ รัฐไม่ค้ำจุนเจ้าจำปีจะเกิดอะไร

ดร.สามารถ แจงเป็นข้อ ๆ ถ้าแผนฟื้นฟูไม่สะเด็ดน้ำ รัฐไม่ค้ำจุนเจ้าจำปีจะเกิดอะไร

Publish 2020-05-12 13:52:01


จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 12  พ.ค. 63  ยังคงไม่มีข้อสรุปเรื่องแนวทางการฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)   โดย   พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวว่าในการประชุมครม.กรณี บมจ.การบินไทย   ว่า คณะรัฐมนตรียังไม่มีการหารือแผนฟื้นฟู  โดยจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายฉบับทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เตรียมเสนอแผนฟื้นฟูสำหรับ บมจ.การบินไทย  เข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงคมนาคม ซึ่งยังต้องพิจารณา ดำเนินการอีกหลายอย่างก่อนที่จะมีการเห็นชอบในหลักการ   เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งแผนการฟื้นฟูใหม่จะต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ และอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร สหภาพแรงงาน ช่วยเหลือให้บมจ.การบินไทย สามารถให้บริการต่อไปได้ เพื่อลดผลกระทบต่อการจ้างงาน รวมถึงลูกจ้างหลายหมื่นคน รวมทั้งวิสาหกิจอื่นๆ ก็มีแผนฟื้นฟูเช่นกัน  และยังไม่มีการหารือกันเรื่องการค้ำประกันเงินกู้เพื่อนำมาฟื้นฟู  เพียงคำนึงถึงการดำเนินการที่จะต่อเนื่องต่อไป

ขณะเดียวกันถ้าติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง  ที่ผ่านมากรณีของบมจ.การบินไทย   กลายเป็นกรณีศึกษาที่มีผู้ออกมาแสดงความเห็นอย่างหลากหลาย  และแง่มุมต่าง ๆ  อาทิเช่น  ดร.สามารถ  ราชพลสิทธิ์  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  และ  อดีตรองผู้ว่าฯกทม.  

 

(คลิกอ่านข่าวประกอบ :  ดร.สามารถ ชำแหละเบื้องหลังบินไทยขาดทุน ถ้าแก้ผิดจุดถึงขั้นต้องใช้พ.ร.บ.ล้มละลาย )  


ล่าสุด ดร.สามารถ โพสต์ให้ความเห็นเพิ่มเติม  ด้วยการตั้งเป็นคำถามว่า  อะไรจะเกิดขึ้น? ถ้ารัฐไม่อุ้มการบินไทย  แสดงรายละเอียดว่า  "มีการจับตารอคอยมติการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563    ว่าจะเห็นชอบให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ระยะสั้นให้การบินไทยหรือไม่ แต่สุดท้ายปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ครม.


แว่วมาว่า ฝ่ายหนึ่งต้องการเสนอให้ ครม.พิจารณาเฉพาะแนวทางการลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังจากเดิม 51.03% เหลือไม่เกิน 50% เท่านั้น อีกฝ่ายหนึ่งต้องการผลักดันให้เสนอทุกแนวทาง นอกเหนือการลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังดังกล่าวแล้ว 

 ทั้งนี้แนวทางอื่นประกอบด้วย (1) ให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ระยะสั้นจำนวนประมาณ 54,700 ล้านบาท ที่การบินไทยต้องการ (2) ให้การบินไทยเพิ่มทุนประมาณ 83,400 ล้านบาท (3) ให้แปลงหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เป็นบริษัท (4) ให้เปลี่ยนวิธีการจำหน่ายตั๋ว และ (5) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ปรับเปลี่ยนเส้นทางการบิน ลดจำนวนพนักงานฯลฯ ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ความเห็นชอบ เมื่อความเห็นยังไม่ตรงกัน จึงไม่มีการนำเรื่องการบินไทยเข้าสู่การพิจารณา

หากในที่สุด ไม่มีการพิจารณาให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ให้การบินไทย   การบินไทยก็จะขาดสภาพคล่อง   อะไรจะเกิดขึ้นกับการบินไทยหลังจากนี้จึงน่าติดตามอย่างยิ่ง

 

ผมคาดว่าการบินไทยจะยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากมีข้อดีต่อการบินไทย ดังนี้

1. สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

2. พักชำระหนี้ได้ เพราะเจ้าหนี้ไม่สามารถบังคับให้การบินไทยชำระหนี้ในช่วงเวลาฟื้นฟูกิจการได้ การบินไทยจึงมีเวลาที่จะฟื้นฟูกิจการได้ เช่น ลดฝูงบิน ปรับเปลี่ยนเส้นทาง ปรับเปลี่ยนวิธีจำหน่ายตั๋ว ลดจำนวนพนักงาน ลดเงินเดือนและสวัสดิการ เป็นต้น

3. เจรจาให้เจ้าหนี้ลดหนี้ลง ยืดระยะเวลาการชำระหนี้ และแปลงหนี้เป็นทุนได้

แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการก็มีข้อเสียต่อการบินไทย และภาพรวมของประเทศ ดังนี้

1. ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูกิจการนาน

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ซื้อหุ้นกู้จากการบินไทยอาจขาดสภาพคล่อง เนื่องจากไม่ได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืนจากการบินไทยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

3. อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาดตราสารหนี้ (หมายถึงพันธบัตรที่หน่วยงานของรัฐขาย หรือหุ้นกู้ที่บริษัทเอกชนขาย)

ถ้าการฟื้นฟูกิจการไม่ประสบผลสำเร็จ ศาลฯ อาจมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ และเจ้าหนี้ของการบินไทยอาจร้องขอให้ศาลฯ มีคำสั่งให้การบินไทยล้มละลายก็ได้ โดยศาลฯจะตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มาจัดการชำระบัญชี รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมด แล้วนำมาเฉลี่ยชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทุกคน ซึ่งในความเป็นจริงเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้คืนน้อยกว่าจำนวนหนี้จริงเป็นอย่างมาก แต่วิธีนี้ก็ถือเป็นวิธีการสุดท้ายที่กฎหมายจะสามารถบังคับเอากับการบินไทยได้

จึงต้องติดตามกันอย่างไม่กะพริบตาว่า ครม.จะเคาะให้ “อุ้มหรือไม่อุ้มการบินไทย” ในเร็วๆ นี้

 


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน