ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจ จำนวน 55 ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจ จำนวน 55 ราย

Publish 2019-07-30 18:30:32วานนี้ (30 ก.ค.)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ใจความว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 55 ราย ดังนี้

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน