"ประธาน ป.ป.ช." คาดได้ใช้กฎหมาย ป.ป.ช.ใหม่ 1-2 วันนี้ เชื่อทุกอย่างจะเปลี่ยนไป-มีกรอบเวลาการทำงานที่เร่งรัด-รวดเร็วขึ้น

"ประธาน ป.ป.ช." คาดได้ใช้กฎหมาย ป.ป.ช.ใหม่ 1-2 วันนี้ เชื่อทุกอย่างจะเปลี่ยนไป-มีกรอบเวลาการทำงานที่เร่งรัด-รวดเร็วขึ้น

Publish 2018-07-21 15:51:55


"พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช." คาดกฎหมาย ป.ป.ช.ใหม่ จะได้รับการโปรดเกล้าฯ และจะได้ใช้ภายใน 1-2 วันนี้ เชื่อทุกอย่างจะเปลี่ยนไป-มีกรอบเวลาการทำงานเร่งรัดขึ้น


วันนี้ (21 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)​  "พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิจ" ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ออกมาเปิดเผยว่า คาดว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะได้รับการโปรดเกล้าฯ และจะได้ใช้ภายใน 1-2 วันนี้ จากนั้นทาง ป.ป.ช. จะเตรียมร่างอนุบัญญัติกว่า 50 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพราะในกฎหมายใหม่บริบทการทำงานของ ป.ป.ช.จะเปลี่ยนไป โดยจะกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานที่เร่งรัดมากขึ้น จึงต้องมีกลไกลในการควบคุมดูแล รวมถึงต้องมีระเบียบ ที่เกี่ยวกับความร่วมมือเกี่ยวกับทางราชการ เช่น กรณีที่ข้าราชการไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินกับ ป.ป.ช. ก็จะต้องยื่นกับผู้บังคับบัญชา พร้อมกันนี้กฎหมายใหม่เปิดโอกาสให้มอบหมายให้หน่วยงานอื่นไปดำเนินการ หากไม่ใช่เรื่องสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อวงกว้าง ซึ่งป.ป.ช.สามารถที่จะทำเฉพาะเรื่องใหญ่ๆ ที่สังคมให้ความสนใจ

 นอกจากนี้ "ประธาน ป.ป.ช." ยังระบุด้วยว่า สำหรับเรื่องกรอบระยะเวลาที่ป.ป.ช. จะต้องดำเนินการในคดีต่างๆไม่เกิน 2 ปีนั้น ยอมรับว่าจะมีปัญหากับการดำเนินงานบ้าง โดยเฉพาะคดีที่ยังค้างคาอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ กดดันกลัวจะทำคดีไม่ทัน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ถือว่าไม่ได้เป็นปัญหามากนัก


 "หากเจ้าหน้าที่สามารถชี้แจงได้ว่าทำคดีล่าช้าด้วยเหตุผลใด ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหา ทั้งนี้ ในอดีตบางเรื่องไม่ถูกหยิบยกมาพิจารณาแต่นับจากนี้ทุกเรื่องจะต้องถูกยกมาพิจารณาทั้งหมด แม้งานป.ป.ช.จะหนักขึ้นก็ตาม วันนี้เรามีการตั้งเป้า ว่าภายใน 1 ปี ซึ่งจะมีคดีอะไรบ้างที่ต้องพิจารณาให้เสร็จ เพื่อให้การติดตามการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมั่นใจว่าหลังจากกฎหมายใหม่ออกมา งานของป.ป.ช.จะมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น" ประธาน ป.ป.ช. กล่าวติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า