เข้าตาจนเต็มที..และไม่มีอะไรชัดเท่านี้อีกแล้ว! "ออมสิน" ลั่นเจอ"ธัมมชโย" ที่ไหน-จับสึกได้เลย เพราะสมณศักดิ์ถูกถอดแล้ว-จะสึกพระต้องเจอตัว 

Publish 2017-03-07 11:20:32

 

ชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว!! "ออมสิน" ลั่นเจอ "ธัมมชโย" ที่ไหน-จับสึกได้เลย เพราะขณะนี้สมณศักดิ์ก็ถูกถอดไปแล้ว ตอนนี้ "ธัมมชโย" ยังเป็นภิกษุอยู่ ยังไม่ได้ถูกจับสึก เพราะการสึกพระนั้น ต้องนำตัวมาให้ได้ก่อนแล้วจึงจับสึก

 

วันนี้ (7 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 8 ข ลงวันที่ 5 มีนาคม 2560 ซึ่งได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ ความว่า ด้วย พระเทพญาณมหามุนี เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระทําความผิดข้อหาร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน และรับของโจร ตามที่ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับ ที่ 942/2559 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และยังถูกกล่าวหาในคดีอาญาฐานอื่นอีกหลายฐานความผิด ซึ่งอัยการคดีพิเศษ มีความเห็นสั่งฟ้องในบางคดีด้วยแล้ว แต่ก็ไม่ยอมมอบตัวตามหมายเรียก และได้หลบหนีคดี จึงไม่สมควรดํารงอยู่ในสมณศักดิ์ต่อไป และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอน พระเทพญาณมหามุนี (พระไชยบูลย์ สุทธิผล) ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2560

 ล่าสุดต่อกรณีนี้ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)ให้สัมภาษณ์กรณีนี้ว่า ขณะนี้เป็นเพียงการถอดสมณศักดิ์เท่านั้น ส่วนขั้นตอนจากนี้ไปต้องแล้วแต่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ตอนนี้พระธัมมชโยยังเป็นพระภิกษุอยู่ ยังไม่ได้ถูกจับสึก เพราะยังหาตัวไม่เจอ ดังนั้นการสึกพระนั้นจะต้องนำตัวมาให้ได้ก่อนแล้วจึงจับสึก สำหรับการปกครองทางสงฆ์คณะสงฆ์ภายในวัดนั้นก็ไม่น่าจะมีผลอะไรต่อวัดพระธรรมกาย เพราะตามปกติไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้ว

 

อารมณ์ เคนหล้า สำนักข่าว Tnews