เด้ง!! สุริยา สิงหกมล พ้นรองอธิบดีดีเอสไอ

เด้ง!! "สุริยา สิงหกมล" พ้นรองอธิบดีดีเอสไอ

Publish 2018-08-31 18:30:30


วันนี้ (31/08/2561) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวานนี้ (30 ส.ค.) นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงนามคำสั่งโอนย้ายข้าราชการพลเรือน สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กระทรวงยุติธรรม ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) คือ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ป.ป.ส.โดยมีผลตั้งแต่งวันที่ 3 ก.ย.61 เป็นต้นไป
 

 
นอกจากนี้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ยังรับหน้าที่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เป็นเป็นองค์กรชั้นนำด้านการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม 

สำหรับยุทธศาสตร์ และ แผนปฎิบัติการดิจิทัล 1. เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 2. สร้างความเชื่อถือในระดับสากลในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 4. สร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

  

หรับประวัติ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ด้านประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี (รป.ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2535 ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545 โดยเคยรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ :เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี

;