เตรียมรับมือ น้ำ24ชม.!ผู้ว่าฯกาญจนบุรี ออกหนังสือด่วนที่สุด!!

เตรียมรับมือ น้ำ24ชม.!ผู้ว่าฯกาญจนบุรี ออกหนังสือด่วนที่สุด!!

Publish 2018-08-19 15:51:05


นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี / ผู้อำนวยการจังหวัด ได้ออกหนังสือ “ด่วนที่สุด" เลขที่ กจ.0021/ ว.25246 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ถึง นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอ รวมทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ระบุว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝนสะสม สถานการณ์น้ำท่า และปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ พบว่าช่วงที่ผ่านมาทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 17-20 สิงหาคม 2561 ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ภาคกลาง 11 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้น และเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 

 

1.แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และคอยติดตามข้อมูลข่าวสาร สภาพน้ำท่า สภาพอากาศ อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ โดยให้ถือปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัด

 

2.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยสร้างทาง หน่วยงานชลประทาน หน่วยทหาร อาสาสมัครองค์กรการกุศล ฯลฯ เพื่อประสานบูรณาการอย่างสอดคล้องตามแผนเผชิญเหตุ เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย และกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน กู้ภัยและบรรเทาภัย ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวแล้ว ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นที่ต้องอพยพเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และดำเนินการอพยพ ไปอยู่ในจุดปลอดภัยตามแผนเผชิญเหตุ 

 

3.หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 034-515998, 034-516795 สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ทราบและดำเนินการด้วย
 ทั้งนี้ นายจีระเกียรติ ยังได้ออกหนังสือ ด่วนที่สุด อีกหนึ่งฉบับ จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ.0021/ว.25247 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แจ้งการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนวชิราลงกรณ โดยหนังสือดังกล่าวได้อ้างถึงโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ.0021/15047 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ระบุว่า ตามที่อ้างถึง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งให้เตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ฝนตกหนักจากพายุโซนร้อน “เบบินคา” ระหว่างวันที่ 15 -18 สิงหาคม 2561 ประกอบกับเขื่อนวชิราลงกรณมีแผนการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนวชิราลงกรณ โดยจะปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ ดังนี้ วันที่ 18-22 สิงหาคม 2561 ระบายน้ำเฉลี่ย 43 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน วันที่ 23-27 สิงหาคม 2561 ระบายน้ำเฉลี่ย 53 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (โดยจะระบายผ่านทางช่องทางปกติวันละ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร และผ่านทางระบายน้ำล้น (Spillway) วันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร) ซึ่งอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณยังสามารถรับน้ำได้อีก 968 ล้านลูกบาศก์เมตร และให้ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา โดยมีการบริหารจัดการน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ หากสถานการณ์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับแผนระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง ในการนี้ จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ ที่อาจจะได้รับผลกระทบได้รับทราบ สำหรับอำเภอของให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบต่อไปด้วย

 พยากรณ์อากาศประจำวัน พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561  มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรง

ภาคเหนือ มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดจังหวัดชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และหนองคาย อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก    มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย