ระดับน้ำ แควน้อย-แควใหญ่ สูงขึ้น! เมืองกาญจน์ตั้งศูนย์รับมือเฝ้าระวัง!

ระดับน้ำ "แควน้อย-แควใหญ่" สูงขึ้น! เมืองกาญจน์ตั้งศูนย์รับมือเฝ้าระวัง!

Publish 2018-08-07 10:48:31


จากกรณีเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี / ผู้อำนวยการจังหวัด  มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอ ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ ระบุว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งว่าได้ติดตามสภาวะอากาศปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำท่าและปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นฐานพบว่าขณะนี้ ปริมาณน้ำท่าและปริมาณน้ำในเขื่อน อ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในระดับสูง ทำให้มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน ประกอบกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับ ที่ 5 ( 35 1/2561) ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 5-9 สิงหาคม 2561 ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นทุกภาค ปริมาณฝนสะสมที่เพิ่มมากขึ้นอาจเกิดภาวะอุทกภัยและน้ำท่วมฉับพลันบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำ สำหรับคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร

เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ซึ่งภาคกลางมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ได้แก่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง และอำเภอท่ามะกา

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก อาจทำให้เกิดอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้ 

1.แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สภาพน้ำท่า จากทางราชการ และปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ เช่น การเปิดทางน้ำ ร่องระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ การเสริมแนวคันกั้นน้ำ เก็บเอกสารทรัพย์สินสิ่งของไว้ในสถานที่ปลอดภัยหรือขึ้นที่สูง

 


 

2. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยสร้างทาง หน่วยของชลประทานหน่วยทหาร อาสาสมัคร องค์กรการกุศล เป็นต้น เพื่อบูรณาการและประสานงานการเตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกล และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

3.ให้รายงาน ผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ในพื้นที่ ไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ทางโทรสารหมายเลข 034-515998 และ 034-516795 สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เช่นเทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบ

 ล่าสุด วันที่ 7 ส.ค. 2561 นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี (ปภ.จว.กาญจนบุรี) กล่าวว่า พยากรณ์อากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี ระบุว่าในช่วงระหว่าง 7–12 ส.ค.นี้ จะมีฝนตกร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย จ.กาญจนบุรี จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จ.กาญจนบุรี ไว้เป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมแล้ว ตามคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี การจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัย และได้จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติมาโดยลำดับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยืนยันถึงความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์

 


ด้าน นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งมีความจุอ่าง 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ 155 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) โดยข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค.นี้ เวลา 8.00 น. มีปริมาณน้ำในเขื่อน 7,505 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ โดย กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ปรับแผนระบายน้ำตามมติของคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำ โดยการประชุมเมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา มีแผนการระบายน้ำ วันที่ 6-12 ส.ค.นี้ ระบายน้ำเฉลี่ย 43 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

 

 

ขณะที่ นายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ (อขศ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ในวันนี้ อยู่ที่ระดับ 174.25 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นปริมาณน้ำ 15,434.41 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 86.98 เปอร์เซ็นต์ โดยมีแผนการระบายน้ำ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล