เอกอัครราชทูต สปป. ลาว เข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง!!!

เอกอัครราชทูต สปป. ลาว เข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง!!!

Publish 2018-02-28 13:53:19

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่เอกอัครราชทูต สปป. ลาว เข้ามาดำรงตำแหน่งในไทยอีกครั้ง หลังจากเคยประจำการที่สถานเอกอัครราชทูต สปป. ลาว ประจำประเทศไทยมาก่อน 
ซึ่งเชื่อว่าประสบการณ์การทำงานในไทยที่ผ่านมาจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ไทย – สปป. ลาว ให้แน่นแฟ้นมากขึ้นได้ 
ขณะที่เอกอัครราชทูต สปป. ลาว แสดงความยินดีกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นบนพื้นฐานความเข้าใจอันดีระหว่างกันและมีความใกล้ชิดขึ้นในทุกระดับ นอกจากนี้ 
นายกรัฐมนตรียังได้ฝากความระลึกถึงประธานประเทศ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีของ สปป. ลาว มาในโอกาสนี้ด้วยทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันในประเด็นความร่วมมือด้านแรงงาน โดยรัฐบาลไทยยินดีส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกำชับถึงการดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบ 
เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย การป้องกันการถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง และการได้รับสวัสดิการสังคม ซึ่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
จะเป็นวันสุดท้ายในการผ่อนผันการบังคับใช้บทลงโทษตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวเป็นสำคัญ 
จึงขอความร่วมมือจากฝ่าย สปป. ลาว ในเรื่องนี้ด้วย ด้านความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค ไทยสนับสนุนนโยบายการเป็นจุดเชื่อมโยง (land-linked) ในภูมิภาคของลาว 
และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งสองประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างกัน ด้านพลังงาน เอกอัครราชทูต สปป. ลาว เน้นย้ำนโยบายแบตเตอรี่แห่งเอเชียของ สปป. ลาว 
ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของไทยได้ ขณะที่ฝ่ายไทยประสงค์ให้ทั้งสองประเทศร่วมมือกันพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อสองประเทศ


โอกาสนี้ เอกอัครราชทูต สปป.ลาว หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะรักษาปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเช่นนี้ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันที่จะสนับสนุนความสัมพันธ์และความร่วมมือซึ่งกันและกัน และขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไทยจะสนับสนุนการทำงานและให้ความร่วมมือแก่ สปป. ลาว อย่างเต็มที่ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

Jakkrit

ติดตามข่าวอื่นๆ