กองทุนยุติธรรม !! อีกกลไกสำคัญ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

กองทุนยุติธรรม !! อีกกลไกสำคัญ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

Publish 2018-01-13 14:38:57

ปัญหาความเหลี่อมล้ำทางสังคม ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เคยระบุว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยยังมีความรุนแรง โดยมีคนรวย 0.1% หรือ 65,000 คน จากประชากรทั้งหมด 

ขณะที่คนรวย 10% นอกจากมีรายได้ เป็น 35 เท่า ของคนจน 10% ยังมีทรัพย์สิน เป็น 79% ของประเทศ 
ดังนั้นรัฐบาล-คสช. จึงให้ความสำคัญ พร้อมเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว โดย นายกรัฐมนตรี ประกาศตั้งเป้า ให้ปี2561 เป็นปีแห่งการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม -แก้ปัญหายากจน

กลไกสำคัญ นอกเหนือจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คือส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

โดยกองทุนยุติธรรม  ของกระทรวงยุติธรรม เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านทนาย เพื่อว่าความในคดีต่างๆ แม้กระทั่งการส่งเสริมความรู้ทางกฏหมาย เดิมตั้งขึ้นมาเมื่อปี2551 รวมระยะเวลากว่า10ปี แต่ได้รับความนิยมเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมา ซึ่งกองทุนฯใช้งบประมาณปีละ200ล้านบาท ให้บริการประขาชนที่ศาลากลางจังหวัดทั้ง77จังหวัด


เรื่องดังกล่าวนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม บอกว่า กองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความเลื่อมล้ำให้กับประชาชน สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาคนจนติดคุกเพราะไม่มีทนายความหรือหนทางในการต่อสู้คดี ที่สำคัญยังสามารถลดจำนวนผู้ตังขังในเรือนจำอีกด้วย

ซึ่งข้อมูลกระทรวงยุติธรรม ยังชี้ให้เห็นว่า ตั้งแต่ปี2551-2561 มีผู้ยื่นคำร้อง30,577ราย และช่วงปี2560กองทุนมีประชาชนยื่นคำร้อง7,785ราย ได้รับการช่วยเหลือ3,551เรื่อง ไม่ได้รับการช่วยเหลือ3,172ราย และเรื่องยุติ2,312เรื่อง ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธารา มั่นฤทัย
HASTAG : คสช.