เสร็จแล้ว !!..แผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ..เตรียมจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ มี.ค.61

เสร็จแล้ว !!..แผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ..เตรียมจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ มี.ค.61

Publish 2018-01-03 13:49:43

ช่วงโค้งสุดท้ายของรัฐบาลคสช. งานด้านการปฎิรูปประเทศ 11 ด้าน เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกจับตามอง ว่า การบ้าน ชิ้นสำคัญจะออกมาเป็นอย่างไร

โดย นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 514 หน้า จัดทำเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ตามปฏิทินการทำงานที่กำหนดไว้ในกฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ

ซึ่งแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเนื้อหาหลัก 6 ด้าน คือการปฏิรูปทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่าดินแร่)  การปฏิรูปทรัพยากรน้ำทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้นมีประเด็นปฏิรูปหลัก 38 เรื่อง และประเด็นปฏิรูปย่อย 56 เรื่อง 


ทั้งนี้ ขั้นตอนหลังจากการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แล้วจะเป็นการบูรณาการแผนปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านที่จัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ การทำงานในขั้นนี้จะต้องเสร็จภายในเดือนมี.ค.2561 เพื่อการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฎิรูปอย่างเป็นทางการต่อไป

 


สำหรับแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆนี้ นับเป็น "ก้าวที่ 4" ของกระบวนการปฏิรูป เริ่มจากก้าวที่ 1 ที่คณะทำงานปฏิรูปประเทศ โดยกระทรวงกลาโหม เชิญทุกฝ่ายมาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปประเทศ ที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ต่อด้วยก้าวที่2คือ การดำเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตามด้วยก้าวที่ 3 คือ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) หากอุปมาอุปไมยกระบวนการปฏิรูปกับการวิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ตอนนี้ก็เข้าสู่ไม้ผลัดที่สี่ซึ่งเป็นไม้สุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัย 

ที่สำคัญแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ จะเป็นเครื่องมือและกลไกที่เป็นหลักประกันที่ทำกระบวนการปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลงเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธารา มั่นฤทัย