กรมอุตุประกาศ ปีใหม่นี้ ฝนถล่มใต้ - อุณหภูมิลด กทม.หนาวสุด ต่ำกว่า 16 องศา

กรมอุตุประกาศ ปีใหม่นี้ ฝนถล่มใต้ - อุณหภูมิลด กทม.หนาวสุด ต่ำกว่า 16 องศา

Publish 2017-12-28 11:24:16

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ เทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 2 มกราคม พ.ศ. 2561 ออกประกาศวันพุธที่ 27 ธนั วาคม พ.ศ. 2560 

การคาดหมายลักษณะอากาศ วันที่ 30 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนรวมทั้ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีฝนตกเกิดขึ้นได้ ส่วนในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 ประเทศไทยตอนบนรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส        

สาหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 คลื่น ลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2 – 4 เมตร 

ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา วันที่ 30 ธ.ค.บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว สาหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทาให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ส่วนในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 60 -2 ม.ค. 61 บริเวณความ กดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนอีกระลอกจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย ทาให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง อุณหภูมิจะลดลงอีก โดยจะเริ่มในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือก่อน สาหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทาให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ และคลื่นลมบริเวณอ่าว ไทยมีกำลังแรง ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสขุภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ดว้ย สำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างควรระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และระวังคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าฝั่งสำหรับในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 60 -2 ม.ค. 61 ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง
เหนือ  ในช่วงวันที่ 30-31 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 24-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.ส่วนในช่วงวนั ที่ 1 - 2 ม.ค. 61 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 23-29 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึง หนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 1-7 องศาเซลเซียส กับมีน้าค้างแข็งบางพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. 
ตะวันออก เฉียงเหนือ  วันที่ 30 ธ.ค. อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมิอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 7-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.ส่วนในช่วงวนั ที่31ธ.ค.60-2ม.ค.61อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 11-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 23-29 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. 
กลาง  ในช่วงวันท่ี 30 - 31 ธ.ค. อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส ลมตะวัน ออกเฉยีงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวนั ที่1-2ม.ค.61อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. 
ตะวันออก รวมทั้งชายฝั่่ง  ในช่วงวันที่ 30 - 31 ธ.ค. อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉยี งเหนอื ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่น สงู 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสงู ประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวนั ที่1-2ม.ค.61อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)  วันที่ 30 ธ.ค. ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวัน ที่ 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 61 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร อุณหภูมิต่าสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส 


ใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน)  วันที่ 30 ธ.ค. ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวนั ที่ 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 61 ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ในช่วงวันที่ 30 - 31 ธ.ค. อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส ลมตะวนั ออกเฉยีงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวัน ที่1-2ม.ค.61อากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน