ใครอยากเป็นตำรวจต้องดู!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร น.ร.นายสิบตำรวจ 29 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2560 รวม 5,000 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต

Publish 2017-11-28 15:37:48

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 26 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา ประจำปี 2561 โดยผู้ที่สนใจ ต้องเป็นเพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และคุณวุฒิการศึกษานั้นต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานข้าราชการพลเรือนได้รับรอง เพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 

 การรับเปิดรับสมัคร สามารถสมัครได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในระหว่างวันที่ 29 พ.ย. จนถึงวันที่ 8 ธ.ค.2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.rcm.edupol.org เท่านั้น และจะมีการสอบข้อเขียนในวันที่ 28 ม.ค. 2561

 


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.rcm.edupol.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังกองการสอบได้ที่โทรฯ 02-252-9887

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล www.rcm.edupol.org

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน