จบดราม่า!!! ไปรษณีย์แจง หลังถูกโซเชียลสับเละ ห้ามใช้กล่องซ้ำหรือตราสัญลักษณ์อื่น ?!! (รายละเอียด)

จบดราม่า!!! ไปรษณีย์แจง หลังถูกโซเชียลสับเละ ห้ามใช้กล่องซ้ำหรือตราสัญลักษณ์อื่น ?!! (รายละเอียด)

Publish 2017-08-18 14:23:15

จากกรณีที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก เมื่อเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า บัญชา พรนฤภัทร ได้โพสต์ภาพป้ายประกาศ ภายในที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง ซึ่งได้ติดแจ้งประชาชนที่มาใช้บริการว่า ทางไปรษณีย์บางบัวทอง งดรับฝาก และไม่ส่งสิ่งของ ที่บรรจุในกล่อง หรือ ซองที่ใช้แล้ว หรือ กล่องที่มีตราสัญลักษณ์อื่นๆ(ที่ไม่ใช่ของไปรษณีย์) นับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมเป็นต้นไปทั้งนี้ในป้ายประกาศระบุข้อความว่า ประกาศ เรียนผู้ใช้บริการ เพื่อโปรดทราบ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง งดการรับฝาก สิ่งของที่บรรจุในกล่อง/ซอง ที่ใช้แล้ว หรือกล่องบรรจุสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์อื่นๆ เช่น กล่องเบียร์ กล่องKerry ฯลฯ ที่ทำการไปรษณีย์บางบัวทอง จะปฏิเสธการรับฝากส่งกล่อง/ซองชนิดดังกล่าว

 


ล่าสุด วันที่ 17 ส.ค. 60 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชี้แจงกรณีผู้ใช้บริการเผยแพร่ภาพทางสื่อสังคมออนไลน์กรณี "ไปรษณีย์ไทยประกาศงดรับฝากกล่อง-ของที่ผ่านการรีไซเคิล" ตามที่ปรากฎตามสื่อออนไลน์นั้น

ไปรษณีย์ไทย ขอเรียนชี้แจงว่าในการใช้บริการฝากส่งสิ่งของนั้น ผู้ใช้บริการสามารถใช้กล่องหรือซองที่เคยผ่านการนำส่งแล้วกลับมาใช้อีกได้ โดยไม่ถือเป็นข้อห้ามที่ไปรษณีย์ไทยจะปฏิเสธการรับฝากเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการนำกล่อง - ซองที่เคยผ่านการนำส่งแล้วมาใช้ในการหุ้มห่อสิ่งของเพื่อฝากส่งนั้น เจ้าหน้าที่รับฝากจะพิจารณาจากลักษณะของกล่องหรือซองว่ามีความมั่นคง แข็งแรง และต้องปิดผนึกจ่าหน้าใหม่ทับจ่าหน้าเดิมให้ถูกต้องตามที่ไปรษณีย์ไทยกำหนด หากกล่องหรือซองมีสภาพไม่แข็งแรงเพียงพออาจทำให้เกิดความเสียหายกับสิ่งของที่ฝากส่่งได้ โดยเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำและแก้ไขหรอหุ้มห่อใหม่ เพื่อไม่ให้สิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์เสียหาย รวมถึงการใช้กล่องที่ผลิตจากบริษัทรับขส่งเอกชนรายอื่นในการฝากส่งสิ่งของเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ไทย ผู้ใช้บริการก็สามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่ถือเป็นข้อห้ามเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ จากกรณีที่เผยแพร่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว ไปรษณีย์ไทย จึงขออภัยผู้ใช้บริการมา ณ ที่นี้ พร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานทุกสังกัดกำชับและควบคุมดูแลการให้บริการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนให้เป็นตามระเบียบของ ไปรษณีย์ไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวอีก และขอขอบคุณผู้ร้องเรียนที่ช่วยให้ข้อมูลการใช้บริการไปรษณีย์เพื่อไปรษณีย์ไทยจะนำมาพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลุกค้าสูงสุดติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ