ประกาศห้ามรถขนคน-ถังน้ำเล่นสาดสงกรานต์ในถนน 5 สายเข้าตัวเมืองอยุธยา 13-15 เม.ย. หวังลดปัญหาจราจรติดขัด

ประกาศห้ามรถขนคน-ถังน้ำเล่นสาดสงกรานต์ในถนน 5 สายเข้าตัวเมืองอยุธยา 13-15 เม.ย. หวังลดปัญหาจราจรติดขัด

Publish 2017-04-07 19:55:45


เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะบรรจุน้ำ หรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ํา หรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์ เดินรถ หรือจอดรถ (ชั่วคราว) ในถนนบางสาย พ.ศ.2560โดยระบุว่า ด้วยระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.2560  เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจํานวนมากเดินทางมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนท่องเที่ยวและเยี่ยมชมตามสถานที่ต่าง ๆในเขต อ.พระนครศรีอยุธยา และอ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ในถนนสายหลักบางสายจะมีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่นํารถยนต์ที่บรรทุกภาชนะบรรจุน้ํา หรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ํา หรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ เดินรถ หรือจอดรถ เป็นจํานวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ทําให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน


ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 139(1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะบรรจุน้ํา หรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ำ หรือบรรทุกคนโดยสาร เพื่อการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ เดินรถ หรือจอดรถ(ชั่วคราว) ในถนนบางสาย พ.ศ.2560 บังคับใช้ในวันที่ 13-15 เม.ย.2560 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. โดยห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะบรรจุน้ํา อุปกรณ์การเล่นสาดน้ำ หรือคนเล่นสาดน้ําสงกรานต์ เดินรถ หรือจอดรถ ในถนนบางสาย ดังนี้ 1.ถนนทางหลวงหมายเลข 309 (โรจนะ) ตั้งแต่ทางแยกตลาดแกรนด์ ถึงทางแยก ตัดกับถนนศรีสรรเพ็ชญ์(แยกศาลากลางหลังเก่า) 2.ถนนทางหลวงหมายเลข 309 (อยุธยา–อ่างทอง) ตั้งแต่จุดกลับรถหลวงพ่อเจ้าน้อย ถึงทางแยกตัดกับถนนอู่ทอง (แยกประตูชัย) 3.ถนนทางหลวง หมายเลข 3263 (อยุธยา–เสนา) ตั้งแต่ทางแยกวัดท่าการ้อง ถึงทางแยกตัดกับถนนอู่ทอง (เชิงสะพานวัดกษัตราธิราชวรวิหาร) 4.ถนนคลองสระบัว ตั้งแต่ทางแยกวัดหน้าพระเมรุราชิการามถึงทางแยกตัดกับถนนอู่ทอง (สะพานวัดหน้าพระเมรุราชิการาม) 5.ถนนหัวรอ–เพนียด ตั้งแต่ทางแยกโรงฆ่าสัตว์ ถึงทางแยกตัดกับถนนอู่ทอง (แยกวัดราชประดิษฐาน)

ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค.2560 พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน