เช็คด่วน!!! การไฟฟ้านครหลวงประกาศดับไฟหลายพื้นที่ 31 มี.ค.- 2 เม.ย. นี้ .... ประชาชนในพื้นที่เตรียมตัวให้พร้อม

เช็คด่วน!!! การไฟฟ้านครหลวงประกาศ"ดับไฟ"หลายพื้นที่ 31 มี.ค.- 2 เม.ย. นี้ .... ประชาชนในพื้นที่เตรียมตัวให้พร้อม

Publish 2017-03-30 17:09:33


วันที่ 28 มีนาคม 2560 การไฟฟ้านครหลวง ได้ออกประกาศดับไฟในหลายพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 โดยมีเนื้อหาดังนี้การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้
 


คำแนะนำในกรณีที่รู้ว่าไฟฟ้าจะดับเมื่อไร เวลากี่โมง เราควรเตรียมไฟฉายไว้ใกล้ตัว และควรเปิดอุณหภูมิในตู้เย็นหรือตู้แช่ให้ต่ำสุด ก่อนการตัดไฟ 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถถนอมอาหารที่แช่ไว้ให้อยู่ได้นานขึ้น และที่สำคัญในช่วงที่ไฟฟ้าดับ ควรจะอยู่เฉยๆ กับที่ ไม่เดินไปมารอบๆ บ้าน เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้จากทั้งไฟฟ้า โจร ขโมยหรือสัตว์อันตรายอื่นๆ

 

อ้างอิงข้อมูล : การไฟฟ้านครหลวง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน