ประกาศราชกิจจาฯ!!!โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล แก่นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 9,592 ราย(รายละเอียด)

Publish 2017-03-23 11:40:39

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลว่า “มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ (เมษายน ๒๕๕๙) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งอัตราสูงขึ้น จำนวน ๙,๕๙๒ รายทั้งนี้ เป็นนายทหารสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวง กรมราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
 


รายละเอียด>>>>>>>>>>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/014/1.PDFติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย