งัดแผนใหม่!!!หน้าเดิมเล่นไม่เลิก ยุชาวนาประท้วงเรียกร้องรัฐช่วยเหลือราคาข้าวเปลือกเจ้าราคายังดิ่งหนัก...หวังชาวนาลุกฮือต่อต้านรัฐบาล!!

Publish 2016-11-03 07:30:24

มีรายงานว่าตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพ.ย.เป็นต้นไป ข้าวเปลือกเจ้านาปี ปีการผลิต 2559/60 จะเริ่มทยอยออกสู่ตลาด โดยมีแนวโน้มที่ราคาจะตกต่ำลงในช่วงที่ผลผลิตออกมามาก ซึ่งคาดกันว่าจะมีชาวนาในจังหวัดต่างๆ เริ่มที่จะมีการเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งรวมถึงชาวนาที่ปลูกข้าวหอมชนิดอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ราคาข้าวเปลือกปัจจุบัน ที่ความชื้น 15% อยู่ที่ตันละ 7.2-7.4 พันบาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำมาก เพราะราคาปีที่แล้วเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าตันละ 8-8.5 พันบาท

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า ขณะนี้เริ่มมีกระบวนการปั่นหัวชาวนา โดยกลุ่มนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว โดยการให้ข้อมูลที่ผิดๆ เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือชาวนาว่ารัฐบาลช่วยเหลือเฉพาะชาวนาที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ไม่ช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวเจ้า ข้าวเหนียว และข้าวหอมชนิดอื่นๆ เพื่อผลักดันให้ชาวนาไม่พอใจรัฐบาล และรวมตัวกันประท้วง เพื่อหวังผลทางการเมืองให้เกิดความวุ่นวายว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำได้ด้าน นางมิ่งขวัญ พุกเปี่ยม ประธานชมรมโรงสีข้าว จ.พิจิตร กล่าวว่า ผู้ประกอบการโรงสีพอใจกับนโยบายที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือในการรับจำนำแบบยุ้งฉางตันละ1.3หมื่นบาท กรณีมีประเด็นว่า มีนักการเมืองและโรงสีอยู่เบื้องหลังของการเคลื่อนไหวชาวนาใน จ.พิจิตร นั้น ตนในฐานะประธานชมรมโรงสีข้าวฯยืนยันว่า ไม่มีนักการเมือง หรือโรงสีอยู่เบื้องหลัง การเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นความต้องการของชาวนาเอง ส่วนราคาข้าวที่ลดต่ำลงเป็นไปตามกลไกลของตลาดที่ ไม่มีการกดราคาแต่อย่างใด

ด้าน นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป ข้าวเปลือกเจ้า จะออกมามากกว่าข้าวเปลือกหอมมะลิเป็นเท่าตัว แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเรียกประชุมหารือเพื่อเตรียมมาตรการรับมือ ซึ่งชาวนาอาจจะมีการประชุมหารือกัน เพื่อยื่นหนังสือต่อ รมว.พาณิชย์ และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เชิญตัวแทนชาวนาเข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือด้วย เพราะตอนนี้ชาวนากำลังเดือดร้อนหนัก และที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐ ไม่เคยเรียกตัวแทนชาวนาเข้าหารือเลย


พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าวในช่วงราคาข้าวตกต่ำว่า ขณะนี้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย(กอ.รส.)แต่ละพื้นที่ได้ดำเนินการ 3เรื่อง ได้แก่ 1.ลงพื้นที่รับทราบปัญหาของชาวนาว่า เจออุปสรรคใดเพื่อนำเสนอรัฐบาลแก้ปัญหา 2.ลงไปตรวจสอบกลไกการซื้อขายข้าวของโรงสีว่า เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่และ 3.หน่วยทหารกองทัพบกจะช่วยรับซื้อข้าวจากชาวนาผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรในราคาที่ชาวนาขายอยู่แล้ว เพื่อนำไปเลี้ยงกำลังพลที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 1แสนนาย ส่วนปริมาณรับซื้อนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณในแต่ละพื้นที่และความต้องการขายของชาวนา

สำหรับรัฐบาลนั้นได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิไปแล้ว โดยใช้มาตรการรับจำนำยุ้งฉาง สำหรับชาวนาที่มียุ้งฉาง ซึ่งหากเงินช่วยเหลือและเงินค่าฝากเก็บ ชาวนาจะได้เงินร่วมตันละ 1.3 หมื่นบาท และกรณีขายข้าวในตลาดทั่วไป ได้กำหนดราคาตลาดที่ตันละ 1.1 หมื่นบาท และรัฐบาลยังได้จ่ายเงินช่วยเหลืออีกตันละ 2 พันบาท ซึ่งจะได้เงินรวม ตันละ 1.3 หมื่นบาทเท่ากัน

 

 

เรียบเรียงโดย ลัทธภพ แก้วโยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย