ใหญ่มาจากไหน สั่งจัดการด่วน หลังพบ “ผู้มีอิทธิพล-เจ้าหน้าที่รัฐ” ออกเอกสารสิทธิ์ทับแนวคลองอันเนื่องมาจากระราชดำริ (ติดตามรายละเอียด)

Publish 2016-10-01 11:33:08

พ.ต.อ. บัญชา   ปั้นประดับ   รองผู้บังคับการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( รอง ผบก.ปทส.)   เปิดเผยว่า หลังจากกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 (มทบ.15 ) ส่วนแยก ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ทำให้เกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ล่าสุดจากการตรวจสอบระบบการระบายน้ำจากแนวคลองอันเนื่องมาจากระราชดำริ  ตามแผนโครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวล  มีการสำรวจคลองระบายน้ำ 3 แห่งประกอบด้วย 1. คลองนิลหรือคลองอีออก 2 .คลองโคกเกลือ และ 3 คลองแม่จำเนียร  พบว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหน่วยงานออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำการขุดลอกคลองเพื่อให้น้ำไหลลงทะเลได้ตามปกติ เพื่อสนองแนวทางตามโครงการพระราชดำริ  ตามแผนงานโครงการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวลเมื่อปี 2542กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่  15  แจ้งหนังสือถึงสำนักงานที่ดินสาขาหัวหินเพื่อขอสำเนาสารบบ รูประวาง และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3 ก.บริเวณแนวคอลงทั้ง 3 แห่ง เพื่อประกอบหลักฐานการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการออกเอกสารสิทธิ์  และมีการนำมาเทียบเคียงกับกับแผนที่คลองจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรวมทั้งภาพถ่ายแสดงแนวคลองเดิม มีการออกสำรวจพื้นที่จริงโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนำชี้ 


พบมีปัญหาการบุกรุกคลองโคกเกลือมีการถมปิดปากคลองเพื่อนำไปสร้างหมู่บ้านจัดสรร  ส่วนคลองอีออกเริ่มต้นจากวัดดอนตะแบกถึงร้านสามหญิงปัจจุบันมีการออกเอกสารสิทธิ์ตลอดแนวระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ทั้ง 2 คลองมีการก่อสร้างสะพานข้าม แต่ปัจจุบันไม่มีสภาพลำคลอง สำหรับคลองแม่จำเนียร มีการร้องเรียนว่าร้านจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งหนึ่งออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่คลองอย่างชัดเจนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นางสาวชนุตรา เพชรมูล