"ชายหมู"ใกล้หมดวาระ "กทม."เตรียมเปิดถนน 6 สาย ระบายจราจร (รายละเอียด)

Publish 2016-08-18 11:53:50

นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า สำนักการโยธา กทม.มีแผนจะทยอยเปิดใช้ถนน จำนวน 6 สายอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในปีนี้และปี 2560 ก่อนที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. จะหมดวาระในเดือน มี.ค.2560 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ รอบนอก เนื่องจากมีการขยายตัวของเมืองไปชานเมือง จึงต้องก่อสร้างถนน เพื่อรองรับปริมาณการจราจรในอนาคต ประกอบด้วย
 1.โครงการก่อสร้าง ถ.ศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 6 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า จากทางหลวงหมายเลข 9 ถึงถนนร่มเกล้า โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 ช่องจราจร 2 ทิศทาง สะพานข้ามคลอง และที่กลับรถใต้สะพานพร้อมระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร และอื่น ๆ ระยะทางประมาณ 4,860 เมตร เขตทางกว้าง 60 เมตร

2.โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า ช่วงที่ 7 ก่อสร้างทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร โดยก่อสร้างทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6 ช่องจราจร 2 ทิศทาง พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายเครื่องหมายจราจร และก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน ข้ามคลอง 3 ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน

3.โครงการก่อสร้างทางต่างระดับถนนพัฒนาการ-ถนนอ่อนนุช เป็นทางต่างระดับบริเวณแยกถนนพัฒนาการ-ถนนอ่อนนุช 6 ช่องจราจร ยาว 500 เมตร พร้อมทางขึ้นลง พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 5 แห่ง และสะพานคนเดินข้ามถนน 2 แห่ง รวมทั้งก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมคันหินทางเท้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำและงานภูมิสถาปัตยกรรม

4.โครงการก่อสร้างถนนพัฒนาการ-สวนหลวง ร.9 เป็นการก่อสร้างถนนแนวถนนพัฒนาการไปเชื่อมต่อถึงสวนหลวง ร.9 ระยะทาง 3.05 กิโลเมตรขยายแนวถนนพัฒนาการจากบริเวณสามแยกพัฒนาการตัดถนนอ่อนนุชหรือสุขุมวิท 77 ให้ทะลุกลายเป็น 4 แยกถึงถนนสุขุมวิท 103 (ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9) ตรงปากทางเข้าหมู่บ้านรังสิยา ซึ่งก่อสร้างเป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจรไปและกลับ พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างและท่อระบายน้ำ โดยถนนเส้นนี้จะเป็นโครงข่ายสายรองที่จะช่วยเป็นเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างถนนสายหลัก คือถนนสุขุมวิท 77 หรืออ่อนนุช และถนนพัฒนาการจะสามารถเดินทางต่อเนื่องไปบนถนนตัดใหม่ ไปเชื่อมกับถนนสายหลักอีกด้านคือถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) โดยผ่านโครงข่ายของถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซึ่งจากเดิมการเดินทางประชาชนจะต้องอ้อมใช้เส้นทางต้องผ่านถนนศรีนครินทร์ ทำให้เกิดปัญหาการจราจรสะสมบริเวณถนนศรีนครินทร์อย่างมาก

 


5.โครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก (อุโมงค์แยกมไหสวรรย์) โดยอุโมงค์จะมีความยาวประมาณ 1,515 เมตร ขนาด 4 ช่องการจราจร กว้าง 17 เมตร ความสูงช่องลอดประมาณ 5 เมตร ความยาวทางลอด 887 เมตร ขณะเดียวกันภายในอุโมงค์จะมีระบบน้ำ งานระบบ ป้ายและเครื่องหมายจราจร งานปรับปรุงถนนและทางแยกเดิม และ

6.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทวีวัฒนา ช่วงถนนอุทยานถึงถนนเพชรเกษม โดยปรับปรุงถนนเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง พร้อมทางเท้า ทางจักรยาน ระบบ ระบายน้ำ ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 12 แห่ง ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานข้ามคลองและถนนทวีวัฒนาตามแนวถนนพุทธมณฑลสาย 3 ปรับปรุงทางแยกและส่วนต่อเนื่อง ระยะทางโครงการประมาณ 8.50 กม. พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา บริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (สี่แยกสุภาพบุรุษ)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ภัทราพร วโรภาสพิมาน