ที่สุดของวงการภาพยนตร์! ครม. แต่งตั้ง “สรพงษ์ ชาตรี” นั่งตำแหน่ง “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาภาพยนตร์”แทน“วีระศักดิ์ โควสุรัตน์” หลังพ้นตำแหน่ง

ที่สุดของวงการภาพยนตร์! ครม. แต่งตั้ง “สรพงษ์ ชาตรี” นั่งตำแหน่ง “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาภาพยนตร์”แทน“วีระศักดิ์ โควสุรัตน์” หลังพ้นตำแหน่ง

Publish 2018-03-27 18:05:32

.    หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล "นายวีระ โรจน์พจนรัตน์" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ให้กับ "นายกรีพงศ์ เทียมเศวต" หรือ "สรพงษ์ ชาตรี" ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ปี 2551 ดำรงตำแหน่งแทน เนื่องจาก "นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์" กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขาภาพยนตร์ได้ลาออกจากตำแหน่ง


.ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ประกายดาว เลิศประเสริฐกมล