“คมนาคม” เล็งขอเงิน กองทุนพลังงาน 500 ลบ. เช่า "รถเมล์ไฟฟ้า" นำร่อง 20 คัน

Publish 2016-01-11 16:36:11

       กระทรวงคมนาคมจะเสนอขอใช้เงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประมาณ 500 ล้านบาท จัดหารถเมล์ไฟฟ้าเพื่อทดลองใช้นำร่องจำนวน 20 คัน

       วันนี้ (11 ม.ค. 59) นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือการพิจารณาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมยานยนต์ระบบไฟฟ้าในประเทศไทย  ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดหารถเมล์ไฟฟ้าเพื่อทดลองใช้นำร่องจำนวน 20 คันโดย มีนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ   เช่น กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้านครหลวง  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในโครงการนี้จะเสนอขอใช้เงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประมาณ 500 ล้านบาทมาดำเนินการ

        ในขณะเดียวกันนี้ จะเร่งรัดการจัดหา รถเมล์ไฟฟ้านำร่องจำนวน 200 คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ คู่ขนานไปด้วย  โดยมอบหมายให้ทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สรุปผลการศึกษาที่ได้ว่าจ้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สรุปก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในเบื้องต้น คณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้เห็นชอบให้ใช้วิธีการเช่ารถเมล์ไฟฟ้า 200 คัน แล้วเนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ดีกว่าการซื้อที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่ต้องลงทุนจำนวนมากและเช่าเป็นแพคแกจพร้อมซ่อมบำรุงด้วย  ซึ่งช่วยให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพลดความเสี่ยงลง