“สมคิด” เตรียมถก! ทูตพาณิชย์ วางกลยุทธ์บุกตลาดส่งออก หวังดัน! ขยายตามเป้า 5%

Publish 2016-01-11 10:36:25

 

       รองนายกรัฐมนตรี เตรียมประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลก  20 มกราคมนี้ ประเมินสถานการณ์ วางกลยุทธ์บุกตลาด ส่งออกให้โตตามเป้าหมาย 5%

       นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ  จะเป็นประธาน ในวันที่ 20 มกราคมนี้ ซึ่งเป็นการประชุมผู้อำนวยการสำนัก งานส่งเสริมการค้าระหว่างประ เทศ (ทูตพาณิชย์) จากทั่วโลก เพื่อประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าในแต่ละตลาด พร้อมกับมอบนโยบายสำคัญ เพื่อผลักดันให้มูลค่าการส่งออกของไทยในปี 2559 ให้ขยายตัว 5% จากปี 2558 ตามเป้าหมาย

        สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้ยังมีความอ่อนไหว หลายตลาดยังชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศจีน  ในขณะที่สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปที่เหมือนกำลังจะดีขึ้น แต่เกิดเหตุการณ์ตึงเครียดระหว่างซาอุดีอาระเบียและอิหร่านขึ้นมาอีก จึงต้องมาประ เมินสถานการณ์ว่าการส่งออก 5% จะต้องทำอย่างไร จะมุ่งไปที่ตลาดใด และมีกลยุทธ์อะไรที่จะใช้บุกเจาะตลาด ส่วนตลาดที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่ กลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เมียนมาร์ และ เวียดนาม รวมถึงจีน อินเดีย รัสเซีย และแอฟริกาด้วย ซึ่งสินค้าที่จะใช้ผลักดันการส่งออกของไทย  เช่น รถยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  อาหาร ฯลฯ รวมไปถึง สินค้าบริการ ด้านสุขภาพและความงาม โลจิสติกส์ บันเทิง และการศึกษา