จัดการด่วน! “กรมขนส่งฯ” เร่งติดตั้ง GPS “รถบรรทุก-รถสาธารณะ” ทุกคัน หวังคุมประพฤติคนขับ-ลดอุบัติเหตุ!

Publish 2016-01-11 08:25:01

       เมื่อวานนี้ (10 ม.ค. 59) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง ผลการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน หลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ 2559 พบว่า ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึง 4 มกราคม 2559 สามารถตรวจจับความเร็วรถจากจำนวนรถ 52,046 คัน มีการใช้ความเร็วเกินกำหนดจำนวน 661 คัน ในจำนวนนี้พบรถตู้โดยสารกระทำความผิดสูงสุด จำนวน 351 คัน รถโดยสารขนาดใหญ่ 189 คัน รถบรรทุก 121 คัน

       สำหรับสถิติอุบัติเหตุรถสาธารณะช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดขึ้นทั้งหมด 30 ครั้ง เป็นรถโดยสารสาธารณะจำนวน 21 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้บาดเจ็บ 46 ราย ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.54 ส่วนรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ยังเป็นสาเหตุอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมา คือ การขับรถประมาทหวาดเสียว เช่น ตัดหน้า/ตามหลังกระชั้นชิด โดยไม่เว้นระยะปลอดภัย ร้อยละ 20 และสาเหตุจากผู้ขับรถหลับใน ร้อยละ 10

       นายสนิท กล่าวอีกว่า กรมการขนส่งทางบก ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะให้มีความปลอดภัย จึงต้องปรับมาตรการในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุให้มีความเข้มข้นขึ้นยิ่งกว่าเดิมในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวอื่นๆ ที่มีประชาชนเดินทางใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหา และลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการปลูกจิตสำนึก และสร้างพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน อาทิ บังคับใช้มาตรการกฎหมาย และกำหนดบทลงโทษที่เข้มข้นขึ้น การเร่งรัดดำเนินการติดตั้ง GPS ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถโดยสารสาธารณะทุกคัน เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับรถให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ