“กรมชลฯ” ยัน!! น้ำในเขื่อนใหญ่มีพอใช้แน่นอน มั่นใจ! สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ดีกว่าปี 58

Publish 2016-01-10 16:28:14

กรมชลประทาน เผย! สถานการณ์น้ำในขนาดใหญ่ 4 เขื่อน ยังมีพอใช้ถึง ก.ค. 59 แนะ! ทุกภาคส่วนใช้น้ำตามแผนที่กรมชลประทานได้วางไว้ มั่นใจว่าเหตุการณ์จะดีกว่าปี 2558 เพราะปริมาณการปลูกข้าวน้อยลง

 

วันนี้ (10 ม.ค.59) นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในขนาดใหญ่ 4 เขื่อน ยังมีพอใช้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นช่วงเข้าฤดูฝนเต็มตัว ขณะนี้มีปริมาณน้ำล่าสุดอยู่ที่ 3.7 พันล้านลูกบาศก์เมตร จึงขอให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำตามแผนที่กรมชลประทานได้วางไว้ ให้กับการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มเป็นภารกิจหลัก ได้จัดสรรไว้ตลอดช่วงฤดูแล้งประมาณ 2.9 พันล้านลูกบาศก์เมตร โดยปล่อยระบายวันละ 17.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด

 

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวอีกว่า ได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าไปทุกจังหวัด ให้ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลทุกพื้นที่ไม่ส่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งสถานีสูบน้ำทุกแห่ง 365 แห่ง จะสูบน้ำเพื่อการประปาเท่านั้น  โดยได้ปิดระบบส่งน้ำเข้าคลองชลประทานทั้งหมดในลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง

 

จากการสำรวจล่าสุด พบว่า มีพื้นที่ได้ปลูกข้าวนาปรังไปแล้ว 1.7 ล้านไร่ นับว่าอัตราการเพิ่มต่อสัปดาห์น้อยลง เมื่อเทียบกับปี 2558 ในช่วงเดียวกันปลูกไปถึง 3.2 ล้านไร่ เป็นผลจากการชี้แจงว่าจะไม่ส่งน้ำให้และชาวนาได้เห็นปริมาณน้ำในแม่น้ำ ลำคลองต่างๆ ลดลงไปอย่างรวดเร็วกว่าทุกปี

 

ในส่วนของการระบายน้ำจากเขื่อนมาตามลำคลองสายหลัก หากมีปัญหาลักสูบน้ำกลางทางหรือเกิดแย่งชิงน้ำกัน ต้องใช้มาตรการขอร้องกัน ซึ่งเชื่อว่าทุกพื้นที่มีมาตรการควบคุมปัญหาได้ มั่นใจว่าเหตุการณ์จะดีกว่าปี 2558 เพราะปริมาณการปลูกข้าวน้อยลง ปี 2558 ปลูกน้อยกว่าถึง 1.2 ล้านไร่ ในเขตชลประทาน ซึ่งการบริหารน้ำปีนี้รอดแน่นอน แต่ช่วงข้าวตั้งท้อง อีก 2 เดือน น่าห่วง

 

ส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้สั่งการให้กรมชลประทาน ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ เร่งขุดบ่อน้ำบาดาล ให้เกษตรกรที่ร่วมกลุ่มกันมาร้องขอในหลายพื้นที่ประสบภัยแล้งใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว