"ศานิตย์" ลุย"โครงการบ้านสีขาว"ชู3มาตรการเชิงรุกหวังลดปัญหายาเสพติดในชุมชน

Publish 2016-01-10 15:39:01

ผบช.น. ลุย "โครงการบ้านสีขาว" ชุมชนปลอดยาเสพติด  ชู 3 มาตรการเชิงรุกเปิดโอกาสชาวบ้านคัดกรองผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดแทนหน่วยงานรัฐ ย้ำชัดต้องใช้มาตรป้องกันนำการปราบปราม ตำรวจพร้อมทำหน้าที่ให้คำปรึกษา 
         

วันนี้ (10ม.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)  พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.น เปิดเผยว่า จากนี้จะนำ "โครงการบ้านสีขาว" มาใช้เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไป โดยได้เปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ 1.ให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นเจ้าภาพเป็นคนคิดและพิจารณาว่าจะใช้หลักเกณฑ์อะไรคัดกรองคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  จำนวน ทางคณะกรรมการคัดกรอง จะเอาเท่าไรก็ได้ตามที่ผู้อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ จะกำหนด แทนแบบเดิมๆ ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้กำหนด เพราะไม่มีใครรู้ดีกว่าคนในชุมชน การยอมรับจะเกิด   2.มีการจูงใจ โดยให้ผู้ที่ผ่านคัดกรองจากชุมชนจะได้รับป้ายบ้านสีขาวเป็นการยกย่องคนดี แยกคนดีออกมาจากคนไม่ดีส่วนครอบครัวที่ยังเกี่ยวข้องยาเสพติดไม่ผ่านคัดกรองจากชาวบ้านจะไม่ได้ป้ายบ้านสีขาว จูงใจต่ออีกคือถ้าชุมชนช่วยกันทำให้คนที่ไม่ผ่านกลับมาให้ความร่วมมือจนผ่านทุกคนไม่เกียวข้องกับยาเสพติดได้  ก็จะติดป้ายชุมชนสีขาวประกาศยกย่องทั้งชุมชน และ  3.มีบทลงโทษ ครอบครัวและชุมชนกรณีกลับมาเกี่ยวข้องอีก โดยตำรวจมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบตามที่มีการโต้แย้ง หรือร้องเรียน มีข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฎตามสื่อทั้งไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกนี้ ใครทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีก จะถูกเอาป้ายบ้านสีขาวและชุมชนสีขาวออก เพื่อให้คนในชุมชนรู้สึกรักหวงแหนช่วยกันสอดส่องดูแล คนในชุมชนจะได้ไม่กล้าทำผิดอีก  ความยั่งยืนจะเกิด เพราะที่ผ่านมาทำสำเร็จมาหลายที่แล้ว ตั้งแต่อยู่ บก.น.3 ภ.2 ส่วนทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล ช่วงต่อไปคือ ในระยะที่ 2 ของโครงการ ซึ่งเราทุกคนจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่
         

" เราจะต้องใช้มาตรการป้องกันนำ  ตามด้วยการปราบปรามอย่างเด็ดขาด แบบขุดรากถอนโคน เพื่อลดอาชญากรรม นำความสุขมาให้กับพี่น้องประชาชนในกทม. ตามที่ผมและผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งใจ " ผบช.น.กล่าว