“ก.อุตฯ” เตรียมชง ครม. แก้ปัญหา “ราคายาง” คาด! ส่งออกไปจีนลดลง เหตุ! พิษเศรษฐกิจ

Publish 2016-01-09 08:40:24

       กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมรับซื้อน้ำยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ เล็งเปิดโรงงานแปรรูปยางพาราที่ยื่นขออนุญาตกว่า 90 โรงงาน เร็วขึ้น คาดปีนี้ไทยส่งออกยางไปจีนลดลง เหตุปัญหาเศรษฐกิจและสต๊อกยางที่มีมาก

            เมื่อวานนี้ (8 ม.ค. 59) นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยมีมาตรการระยะสั้นให้หน่วยงานรัฐและเอกชนใช้ยางพารามากขึ้น และจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มกราคม 2559 นี้

       อีกทั้ง ยังประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำรวจจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ยางเป็นวัตถุดิบ พบว่ามีโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการและเตรียมก่อสร้าง 90 โรงงาน กำลังการผลิตสูงสุด 4 ล้านตัน จะลงทุนจริงได้ในปี 2559 ร้อยละ 60-70 อีกร้อยละ 30-40 จะติดตามปัญหาการก่อสร้างอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันปีนี้ และแปรรูปยางได้ทันที

        ด้านพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทางกระทรวงมีแผนแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจะผลักดันการใช้ยางพาราในประเทศให้มากที่สุด พร้อมสร้างอาชีพเสริมให้ชาวสวนยาง เช่น ปศุสัตว์ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ขณะนี้มีเกษตรกรร่วมโครงการ 159,270 ราย /ใช้งบ 15,000 ล้านบาท โดยจะเปิดขยายรับสมาชิกเพิ่ม วันที่ 15 มกราคม 2559 นี้