รั้งไม่อยู่!! คนไทยใช้ “บัตรเครดิต” พุ่งสูงลิ่ว .. หนี้สินเชื่อคงค้างแตะ! 312 สลบ.

Publish 2016-01-09 08:01:37

        ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงาน ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งระบบ พบว่า มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตขึ้น 9,695 ล้านบาท สินเชื่อขยายตัวไม่สูงมาก เนื่องจากธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ระมัดระวังการให้กู้มากขึ้น

         เมื่อวานนี้ (8 ม.ค. 59) ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงาน ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งระบบ พบว่า มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งสิ้น 145,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,695 ล้านบาท หรือ 7.15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้าที่มียอดใช้จ่าย 136,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการใช้จ่ายในประเทศ 121,000 ล้านบาท ใช้จ่ายในต่างประเทศ 9,091 ล้านบาท และการกดเงินสดผ่านบัตรเครดิต 15,600 ล้านบาท ปัจจุบันมีบัตรเครดิตราว 21.59 ล้านใบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 1.41 ล้านใบ หรือ 7% ขณะที่ยอดสินเชื่อคงค้างทั้งสิ้น 312,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 18,600 ล้านบาท หรือ 6.35%

         สำหรับยอดใช้สินเชื่อส่วนบุคคลเดือนพฤศจิกายน 2558 มีผู้ใช้บัญชีสินเชื่อทั้งสิ้น 12.8 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 964,000 ล้านบาท หรือ 8.15% แบ่งเป็น 10 ล้านบัญชีเป็นของผู้ประกอบการธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ส่วนอีก 2.7 ล้านบัญชีเป็นของธนาคารพาณิชย์  โดยรวมพบว่าสินเชื่อขยายตัวไม่สูงมาก เนื่องจากธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ระมัดระวังการให้กู้มากขึ้น